Benvolgut amic/amiga:


S'ofereix la possibilitat d’arbitrar les competicions següents:

Competició:  Memorial Calbet 2022
Lloc:   Diverses localitats (veure circular TRG18/2022)
Dates:             Del 30 d'abril al 18 de juny
Format: Suís (2 grups)
Places: 1 Àrbitre principal 600,00 €
1 Àrbitre adjunt 350,00 €
Observacions:

Es pagarà desplaçament a l’àrbitre si aquest no és resident a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre  i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si l’àrbitre és resident fora de la delegació rebrà l'import del desplaçament des del límit provincial fins al lloc de celebració. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FCE estàndard i Elo FIDE estàndard

Termini de licitació: 22 d'abril de 2022

 

Competició:  Memorial Terres del Sud 2022
Lloc:   Diverses localitats (veure circular TRG19/2022)
Dates:             Del 30 d'abril a l'11 de juny
Format: Suís
Places: 1 Àrbitre principal 600,00 €
Observacions:

Es pagarà desplaçament a l’àrbitre si aquest no és resident a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre  i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si l’àrbitre és resident fora de la delegació rebrà l'import del desplaçament des del límit provincial fins al lloc de celebració. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FCE estàndard i Elo FIDE estàndard

Termini de licitació: 22 d'abril de 2022

Per poder licitar és necesari tenir llicència d'àrbitre català en vigor per a la present temporada.
Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.
Abans de finalitzada la prova la Federació Catalana d’Escacs enviarà als àrbitres designat un rebut de l’arbitratge i un formulari per poder percebre dietes de desplaçament per si procedeix. Serà imprescindible el seu retorn, degudament complimentats segons les indicacions dels serveis administratius de la Federació Catalana d’Escacs, per procedir al pagament dels honoraris.
Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o (arbitres@escacs.cat) abans del dia indicat.
Barcelona, 13 d'abril de febrer de 2022.