A tots els àrbitres integrants del CTA

Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat d’arbitrar la següent prova oficial de la FCE:

Competició:

Campionat Juvenil Territorial de Girona d’Escacs Actius

Lloc:

Olot

Dates:

Dissabte tarda 11 i 18 de juny de 2022

Format

Suís

Places

1 Àrbitre principal

175€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic, s’abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins del límit territorial.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FCE ràpid.

Termini de licitació

25 de maig de 2022

 

 

Competició:

Campionat Llampec de Girona

Lloc:

A concretar

Dates:

Diumenge, 19 de juny de 2022 (matí)

Format

Suís

Places

1 Àrbitre principal

100€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic, s’abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins del límit territorial.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FCE ràpid.

Termini de licitació

25 de maig de 2022.

 

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, a tot estirar 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si escau, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE, abans de la data de termini.

 

Esparreguera, 20 de maig de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.