A tots els àrbitres integrants del CTA

Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des per arbitrar la següent prova oficial de la FCE.

Competició:

Campionat individual de partides llampec absolut i sub12 de Tarragona

Lloc:

Duesaigües

Dates:

19 de juny de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre auxiliar

Àrbitre auxiliar

Sr. Josep Antoni Mateu Valentines

Sr. Rubén Israel Gavilán Domínguez

Sr. Artur Tallada Cervera

Altres licitacions

 Sr. Òscar Ferrer Joyera 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament d'aquest.

6 de juny de 2022
Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.