Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica l’àrbitre designat per la propera prova oficial de la FCE.

Competició:

Memorial Arturo Pomar

Lloc:

Barcelona

Dates:

Del 26 al 28 d'agost de 2022

Places:

Àrbitre principal

Manolo Navarro

Altres licitacions:

Jesús Caballero

Jaume Gallart

Roger Rodríguez

Vladimir Zaiats

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’inform del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

 

Esparreguera, 27 de juliol de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.