Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica l’àrbitre designat per la propera prova oficial de la FCE.

 

Competició:

Campionat Territorial Per Equips D’Edats Actiu
(Territorial de Barcelona)

Lloc:

A determinar
(la licitació de l’organització acaba el 26 d’agost)

Dates:

Dissabte, 1 d’octubre de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Àrbitres Auxiliars

Vladimir Zaiats

Roger Rodríguez Font

Camilo Andrés Navarro

Dídac Membrives

Altres licitacions

Jaume Gallart

Albert Pardina

Mireia Ramon

Francisco Javier RamonSi has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’inform del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Esparreguera, 4 d'agost de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.