Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des per arbitrar la següent prova oficial de la FCE.

Competició:

Final Copa Catalana 2022

Lloc:

Almenar

Dates:

25 de setembre de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Àrbitres auxiliars

Carlos Giménez

Xavier Valios

Jesús Caballero

Èrik Gatell

Rubén Gavilán

Altres licitacions

Valerio De la Cruz

Jaume Gallart

Laura Martín

Mireia Ramón

Francisco Javier Ramón

Oriol Saguillo

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’inform del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Esparreguera, 23 d’agost de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.