CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL COMITÈ D’ÀRBITRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Es convoca a la sessió d’Assemblea Ordinària del Comitè Català Tècnic d’Àrbitres de la FCE, que se celebrarà a la seu social de la FCE (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona) el dia 22 d’octubre de 2022, a les 16:00 en 1a convocatòria i 16:30 hores en 2a convocatòria.

 

O R D R E   D E L   D I A

  1. Elecció d’interventors.
  2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior.
  3. Resum de les activitats dutes a terme pel comitè durant l’any 2022.
  4. Calendari d’activitats per a l’any 2023.
  5. Propostes que es vulguin fer des del col·lectiu arbitral a l’assemblea de clubs.
  6. Precs i preguntes.

 

Els àrbitres que no puguin assistir, podran seguir l’assemblea a través de plataforma on-line, amb dret a veu, però no a vot.

 

Guillem Cintas

Delegat del CTAC

Barcelona, 22 de setembre de 2022