Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat d’arbitrar la següent prova oficial de la FCE:

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d’Edats SUB8

Lloc:

A determinar

Dates:

De l’1 al 3 d’abril de 2023

Format

Suís

Places

1 Àrbitre Principal

1 Àrbitre Adjunt/Auxiliar

400€

300€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FCE estàndard.

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel.

 

Competició:

 Campionat de Catalunya Individual (Resta de Categories)

Lloc:

 A determinar

Dates:

 De l’1 al 6 d’abril de 2023

Format

 Suís

Places

1 Àrbitre Principal

1 Àrbitre Adjunt

3 Àrbitres Auxiliars (ampliable)

675€

475€

375€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FIDE i FCE estàndard.

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel.

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, a tot estirar 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si escau, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE, abans del 15 de febrer de 2023.

 

Esparreguera, 20 de gener de 2023

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.