CURS D’ÀRBITRE DE SUPORT

Per la present circular es convoca el curs per l’obtenció del títol d’Àrbitre de Suport.
El títol d’àrbitre de suport permet accedir al món de l’arbitratge sense haver d’assolir un gran coneixement de tots els reglaments i les atribucions necessàries per ser àrbitre principal d’un torneig. Està pensat per gent que vulgui arbitrar tornejos només vàlids per elo català o com a àrbitre auxiliar de qualsevol torneig. Tanmateix és molt recomanable pels delegats d’equips que vulguin millorar els seus coneixements de lleis i reglaments.
El temari de l’examen d’Àrbitre de suport contindrà, com a mínim el següent:

 • Lleis dels Escacs
 • Reglament del CTA de la FCE.
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.
 • Coneixements bàsic del Reglament General de Competicions de la FCE.
 • Coneixements bàsic de la utilització de programes d’aparellament aprovats per la FIDE.

DIA I LOCAL  
El curs es realitzarà a la Federació Catalana d’Escacs, Sant Adrià 20 (Complex Fabra i Coats) Barcelona, els dissabtes 6, 20 i 27 d’octubre de 2012.
L’examen per a l’obtenció del títol d’Àrbitre de Suport serà el dia 3 de novembre de 2012, a les 16:00 hores, al mateix local de la Federació Catalana d’Escacs.

DURADA DEL CURS
Constarà de 24 hores teòriques.

DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CURS
Els drets d’inscripció són de 125 € que comprèn la matrícula, participació en el curs, la documentació impresa del temari i drets d’inscripció a l’examen.

DRETS D’INSCRIPCIÓ A L’EXAMEN
Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre de Suport s’haurà de pagar la quantitat de 50 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver fet un curs d’àrbitre català amb anterioritat.

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS
La inscripció finalitza el dilluns 1 d’octubre de 2012, a les 20 hores, o quan quedi complet.
Les places del curs estan limitades a un mínim de 10 alumnes per realitzar el curs, i un màxim de 15, per ordre d’inscripció.
Per inscriure’s cal omplir el següent formulari.
En el moment de fer la pre-inscripció per correu electrònic, assegureu-vos que rebreu la confirmació d’aquesta. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada, fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.
El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de LA CAIXA 2100 0429 61 0200128214 indicant Curs FCE suport + nom o a la pròpia Federació.

TEMARI, CALENDARI I PROFESSORAT
La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Podrà ser horari de matí, tarda o matí i tarda. Abans de començar el curs es publicaran els horaris exactes.
Les  classes seran impartides pels professors designats pel Comitè d’Àrbitres.  

 

CURS D’ÀRBITRE CATALÀ

Per la present circular es convoca el curs per l’obtenció del títol d’Àrbitre Català.

DIA I LOCAL  
El curs es realitzarà a la Federació Catalana d’Escacs, Sant Adrià 20 (Compleix Fabra i Coats) Barcelona, els dissabtes 6, 20 i 27 d’octubre i 3, 10, 17, i 24 de novembre de 2012.
L’examen per a l’obtenció del títol d’Àrbitre Català  serà el dia 1 de desembre  de 2012, a les 16:00 hores, al mateix local de la Federació Catalana d’Escacs.

DURADA DEL CURS
Constarà de 50 hores teòriques.

DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CURS
Els drets d’inscripció són de 220 € que comprèn la matrícula, participació en el curs, la documentació impresa del temari i drets d’inscripció a l’examen.

DRETS D’INSCRIPCIÓ A L’EXAMEN
Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre català s’haurà de pagar la quantitat de 50 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver superat un curs d’àrbitre català amb anterioritat.

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS
La inscripció finalitza el dilluns 1 d’octubre de 2012, a les 20 hores, o quan quedi complet.
Les places del curs estan limitades a un mínim de 10 alumnes per realitzar el curs, i un màxim de 15, per ordre d’inscripció.
Per inscriure’s cal omplir el següent formulari.
En el moment de fer la pre-inscripció per correu electrònic, assegureu-vos que rebreu la confirmació d’aquesta. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada, fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.
El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de LA CAIXA 2100 0429 61 0200128214 indicant Curs FCE + nom o a la pròpia Federació.

TEMARI, CALENDARI I PROFESSORAT
La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Podrà ser horari de matí o matí i tarda. Abans de començar el curs es publicaran els horaris exactes.
Les  classes seran impartides pels professors designats pel Comitè d’Àrbitres.  
El temari del curs d’Àrbitre Català contindrà el següent:

 • Lleis dels Escacs
 • Reglament del CTA de la FCE.
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.
 • Coneixements bàsic del Reglament General de Competicions de la FCE.
 • Coneixements bàsic de la utilització de programes d’aparellament aprovats per la FIDE.
 • Reglament dels tornejos més importants de Catalunya
 • Normativa de valoració (ELO i títols) catalans
 • Titulacions i normes d’àrbitre
 • Feina i competències de l’àrbitre
 • Confecció de bases de tornejos
 • Coneixement dels sistemes d’aparellament recomanats per la FIDE
 • Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE.
 • Informes de les diferents federacions