RESULTATS DEL CURS.
D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el llistat d’alumnes que han participat amb l’aprofitament suficient al curs de formació per l’obtenció del títol d’àrbitre de suport.

DADES DEL CURS
Data: 6 d’octubre de 2012 – 27 d’octubre de 2012
Lloc: Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 - Barcelona

LLISTAT D’ASPIRANTS QUE HAN OBTINGUT UNA VALORACIÓ FAVORABLE

DNI ASPIRANT ASSITÈNCIA
506-D 100%
772-Y 100%
778-J 100%
943-M 100%


Barcelona, a 14 de novembre de 2012.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.