A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga :

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar els últims campionats de la Federació Catalana d’Escacs del any 2012.


Competició:    Memorial Garcia Ilundain Escacs de Base
Lloc:    Cotxeres de Sants . Barcelona
Dates :    15 de desembre de 2012
Àrbitre principal    Roger Rodríguez
Àrbitre adjunt: Daniel Leiro
Àrbitres auxiliars: Gurmensind Maseras, Ramón Cassassas i Toni Viñas.
Àrbitres en pràctiques: Jordi Lladó, Roger Cervelló i Sergi de las Heras.
Altres sol·licituds:  Beatriz Alfonso, Carles Otero i Jordi Chalmeta.


Competició:    Memorial Garcia Ilundain Internacional
Lloc:    Cotxeres de Sants . Barcelona
Dates :    16 de desembre de 2012
Àrbitre principal :  Valerio de la Cruz
Àrbitre adjunt:    Carles Otero
Àrbitres auxiliars:    Beatriz Alfonso i Jaume Gotés
Àrbitres en pràctiques:    Elisa Martínez
Altres sol·licituds:    Roger Cervelló, Joan Mora, Sergi de las Heras, Ramón Cassassas, Jordi Chalmeta, Roger Rodriguez, Miguel Ramos, Daniel Leiro i Jordi Lladó


Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament a cap àrbitre designat fins que l’informe hagi estat validat per la federació.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria a profitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Barcelona, a 2 de desembre de 2012.

Davide Vega d’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.E.

VERSIÓ PER IMPRIMIR