A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS
Benvolgut amic/amiga: 
Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar la primera prova de la Federació Catalana d’Escacs del any 2013.    
Competició: Copa Catalana – Territorial Barcelona 
Lloc: Cotxeres de Sants. Barcelona 
Dates:  13 de gener de 2013 
Àrbitre principal   Ricard González 
Àrbitre adjunt : Gabino Expósito
Àrbitres auxiliars :  Vladimir Zaiats i Beatriz Alfonso
Àrbitre en pràctiques : Albert López 
Altres sol·licituds : Manolo Navarro Roger Cervelló
Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament als àrbitres principals i adjunts designats fins que l’informe hagi estat validat per la federació. Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.   
Barcelona, a 3 de gener de 2013.
Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la FCE