1. ORGANITZACIÓ

La Delegació de Lleida de la Federació Catalana d’Escacs i el Club d’Escacs Bellpuig.

2. REGLAMENT

S’aplicarà el reglament específic de La Copa Catalana (Reglament General i de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs, Part II, Capítol VII)

3. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS

La Copa Catalana Territorial de Lleida la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants a la Lliga Catalana de la present temporada. La data límit per tramitar aquesta llista d’ordre de forces serà el dijous 9 de gener de 2014 o en el seu defecte serà d’aplicació la llista d’ordre de forces per defecte (ordre d’elo i ordre alfabètic) tancada aquest mateix dia.

4. INSCRIPCIONS

Fins el dijous, 9 de gener de 2014, a les 17 hores, mitjançant el formulari electrònic corresponent. ELS DRETS D'INSCRIPCIÓ SON DE 25,00€ PER EQUIP, els quals es carregaran automàticament al compte de cada club.

5. SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a vuit (8) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

El rànquing inicial es farà, primer per categories dels equips i posteriorment per ELO Català dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

Els aparellaments es publicaran pocs minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la ronda en qüestió.

6. DIA I HORARI D’INICI I RITME DE JOC

Tota la competició es jugarà en dos dies, el 12 i el 19 de gener de 2014 en sessió de matí. Cada sessió començarà a les 9:30 hores.

El ritme de joc és de 15 minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada – Escacs actius

El temps de tolerància per a la presentació de l'esportista davant del tauler serà de 5 minuts des de l’inici de la ronda.

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada restaran eliminats de la competició.

El torneig és vàlid per a mitja K d’elo català.

7. LOCAL DE JOC

Es jugarà a la localitat de Bellpuig

8. DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

 • Suma de punts per encontre
 • Resultat particular
 • Tall de Buchholz 1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig

9. DIRECTOR DEL TORNEIG

El Sr. David Monell Camarasa

10. ARBITRATGE

Àrbitres pendents de designació.

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

11. PREMIS

Es repartiran al finalitzar la competició i hi haurà trofeus per al primer i segon classificat de cadascun dels grups següents:

 • Absolut.
 • Segona Divisió.
 • Preferent
 • Primera Categoria.
 • Segona
 • Tercera Categoria.

12. ALTRES

Si un equip es presenta el primer dia de joc sense estar prèviament inscrit, no podrà jugar fins la ronda 2. 

24 de desembre de 2013.

Delegació de Lleida de la F.C.d’E.