Designacions de retransmissió 2017

 

Comuniquem el tècnic de retransmissió designat per a la prova següent:

 

Competició:

 Campionat de Catalunya d’edats (de Sub-8 a sub-18)

Lloc:

 HOTEL***** GRAN PALAS EXPERIENCE

 C/ De la Sèquia Major, La Pineda (Vila-seca).

Data:              

 Del 8 al 13 d'abril de 2017

Designat:

 Armand Reig

Altres sol·licitants:   

 Nèstor Pellicer

 Carles Vilà

 

Barcelona, 29 de març de 2017.