RESULTATS DE LES NOTES DE L’EXAMEN DEL CURS DE TÈCNICS EN RETRANSMISSIÓ

DNI

NOTA

756T

APTE

411S

APTE

830J

APTE

318J

APTE

271L

APTE

572A

APTE

 

Barcelona, a 24 d’octubre de 2019