El dimarts 4 de novembre del 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Federació Catalana d'Escacs i el Centre de Terminologia TERMCAT, per tal d'actualitzar, revisar i ampliar la terminologia d'escacs en llengua catalana.

Van signar el conveni el President de la Federació, Toni Ayza, i  el  director del TERMCAT, Jordi Bover.

Les persones que estan treballant en aquest projecte per part de la Federació són Marta Amigó, Carla Marín i Josep  Serra.

L’objecte d’aquest acord és establir una col·laboració en l’àmbit terminològic entre el TERMCAT i la FCE per actualitzar i ampliar el contingut de la Terminologia i donar-hi la més àmplia difusió possible, amb l'objectiu de contribuir a afavorir la presència del català en aquest esport.

Per a dur a terme aquest acord, el TERMCAT posarà a disposició de la FCE el contingut de la Terminologia en la seva plataforma terminològica en línia (GdTWeb) perquè la FCE pugui treballar en la seva actualització i li facilitarà la formació i l'assessorament necessaris per a fer-ho. També normalitzarà els termes que ho requereixin.

La FCE, en coordinació amb el TERMCAT, revisarà i ampliarà el contingut de la Terminologia i classificarà temàticament els termes. 

Signatura conveni amb Termcat