Actes comunicades fora de termini

Han estat sancionats amb 25€ els Casal de Sords de Barcelona i  amb 100 € al Sant Llorenç Savall

Manca de presentació de partides de la Divisió d'Honor

Han estat sancionats els clubs Colon Sabadell (100€). per no presentar les partides de l'encontre Colon Sabadell - Cerdanyola del Vallès de la segona ronda.