SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE FOMENTEN L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE FORMA DIRECTA I CONTINUADA A LA CIUTAT DE BARCELONA ARREL DE LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19 I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

Benvolguts/des,

L'Ajuntament de Barcelona ha publicat una nova subvenció extraordinaria per tal que les entitats esportives sense ànim de lucre puguin afrontar les conseqüències de la crisis ocasionada per la Covid-19. 

Trobareu l'accés a la sol·licitud d'aquest ajut mitjançant el portal de tràmits de l'Ajuntament o bé directament en aquest enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001418

Per tal de poder donar-vos suport en aquest procés de sol·licitud, hem preparat una sessió formativa que tindrà lloc aquest proper dijous 5 de novembre a les 18.30 h.

Podeu participar d'aquesta formació donant resposta a aquest correu amb la sol·licitud d'inscripció omplerta i us confirmarem la vostra participació enviant-vos l'enllaç a la sessió formativa.

Igualment, restem a la vostra disposició per totes les consultes que tingueu relacionades amb aquest o altres tràmit.

Moltes gràcies!

​​

--------------------------------------------------------------------------
SERVEI D'ASSESSORAMENT ESPORTIU DE BARCELONA
Av. Estadi 40, 08038 Barcelona
672 21 34 09
assessoramentesportiu@bcn.cat
Horari d'atenció presencial i telefònica:
DM i DJ 14.15 a 19.15 // DX i DV 9.00 a 14.00