Un cop finalitzat el termini per impugnacions, la Junta Electoral PROCLAMA, a tots els efectes, l'única candidatura vàlida, que és l'encapçalada per José Claudio Viñas Racionero.

 

José Claudio Viñas i Racionero (President)

Ramon Chalmeta i Ugas (Vicepresident primer)

Marta Amigó i Vilalta (Vicepresidenta segona)

Montse Gràcia i Escarp (Tresorera)

Jaume Gayoso i Rodríguez (Secretari General)

RANG DE VICEPRESIDENTS

Ramon Caro i Martínez (Rang de vicepresident)

Teresa Muñoz i Muñoz (Rang de vicepresidenta)

Ferran Torta i Navarro (Rang de vicepresident)

VOCALIES

Xènia Arnó i Bendicho

David Ayza i León

Victor Collell i Rodríguez

Diana López i Atay

Ivan Marina i de la Torre

Jordi Mas i Mestres

Jordi Moreno i Sanchís

Lourdes Porta i Guiu

Carles Vilà i Camps