NORMATIVA DE RETRANSMISSIÓ

La present circular pretén reglamentar la gestió del material propietat de la FCE per retransmetre partides per Internet. Aquesta circular substitueix la circular 28/04, que és la vigent fins a data d’avui.

La FCE estableix una sèrie de criteris per a la prioritat en la retransmissió de proves oficials i homologades: 

A) Proves oficials de caire internacional i Campionat Absolut de Catalunya.

B) Proves Homologades dins el circuit Català d’Oberts Internacionals «Gran Premi Generalitat de Catalunya ».

C) Proves Oficials que no siguin de caire Internacional.

D) Proves Homologades fora del Circuit.  

Quan hi hagi més d’una prova per a retransmetre, el Comitè de Retransmissions de la FCE decidirà l’assignació de taulells per a cada prova.

A) Llicència de Tècnics de Retransmissió de la FCE

La Federació Catalana d’Escacs va crear l’any 2004 la llicència de retransmissió de la FCE. Per aconseguir-la cal passar un curs homologat de formació. La condició per a la cessió del material a qualsevol club organitzador és que el tècnic de retransmissió de la prova estigui en possessió d’aquesta llicència. El següent quadre indica les quantitats oficials de la Federació a percebre per aquests tècnics depenent de les característiques de la prova:

Prova

Quantitat

Retransmissions d’1 sessió (matí o tarda)

100,- €

Retransmissions d’Oberts de ronda diària (9 rondes)

500,- €*

Retransmissions d’Oberts de dos dies de durada ( 4 sessions)

175,- €

Retransmissions d’Oberts d’un dia de durada ( 1 sessió )

105,- €

*Es pagarà un suplement de 35€  per sessió addicional.

L’organitzador estarà obligat a pagar manutenció en cas de doblar rondes, així com a pagar el transport públic o una dieta de 0,19cents/Km en cas que el tècnic no visqui a la mateixa localitat on es celebri la prova.

El tècnic de retransmissió podrà actuar també com a àrbitre auxiliar de la prova, però mai com a Adjunt o com a Principal. 

B)    Requisits per a la sol·licitat de cessió del Material

Qualsevol entitat afiliada a la FCE té dret a la sol·licitat de cessió del material de forma gratuïta. La sol·licitat cal entregar-la de manera obligatòria com a molt tard 15 dies abans del començament de la prova. Qualsevol sol·licitat entregada fora de termini serà descartada de forma automàtica.

Per sol·licitar el material cal omplir el formulari que s’adjunta a aquest document i enviar-lo per correu electrònic a federacio@escacs.cat

L’enviament de la sol·licitat implica l’acceptació dels termes en els quals la FCE deixa aquest material en préstec:

A) Els costos de transport aniran sempre a càrrec del club organitzador.

B) El material serà recollit i entregat on i quan el Comitè de Retransmissions així ho indiqui, sempre a càrrec del club organitzador.

C) En cas de què el material es perdi, s’espatlli o deteriori, el club organitzador es farà càrrec de les despeses que es produeixin per aquests motius.

D) La FCE es reserva el dret de denegar la sol.licitud d’un club que hagi incomplert qualsevol d’aquests punts alguna vegada.

E) És obligatori retransmetre les partides a través del portal de retransmissions de la FCE. En cas que algun organitzador vulgui retransmetre la prova per altres servidors, o a través de la seva pròpia plana Web, haurà de demanar el corresponent permís al Comitè de Retransmissions de la FCE.

 

DATA:  05/03/2007