CURS D'ÀRBITRE CATALÀ A LlEIDA

DIA I LOCAL  
El curs es realitzarà al Casal de la Ciudad ‘Lapallavacara’, Pintor Borràs 19, de Balaguer, al costat de la plaça del Pou (Casc Antic), dissabtes del 27 d'octubre a l'1 de desembre

DURADA DEL CURS
Constarà de 50 hores teòriques.

DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CURS
Els drets d’inscripció són de 220 € que comprèn la matrícula, participació en el curs, la documentació impresa del temari i drets d’inscripció a l’examen.

DRETS D’INSCRIPCIÓ A L’EXAMEN
Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre català s’haurà de pagar la quantitat de 50 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver superat un curs d’àrbitre català amb anterioritat.

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS 
La inscripció finalitza el 23 d'octubre de 2012, a les 20 hores, o quan quedi complet.
Les places del curs estan limitades a un mínim de 10 alumnes per realitzar el curs, i un màxim de 15, per ordre d’inscripció. 
Per inscriure’s empleneu el formulari següent amb les vostres dates personals (nom complert, adreça e-mail, DNI,  data naixement i telèfon de contacte). Les peticions enviades seran correctes en el moment de rebre la confirmació. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada, fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.
El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de LA CAIXA 2100 0429 61 0200128214 indicant Curs Lleida+ nom.

TEMARI, CALENDARI I PROFESSORAT
La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Podrà ser horari de matí o matí i tarda. 
Les  classes seran impartides pels professors designats per la Federació.  
El temari del curs d’Àrbitre Català contindrà el següent:

 • Lleis dels Escacs
 • Reglament del CTA de la FCE.
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.
 • Coneixements bàsic del Reglament General de Competicions de la FCE.
 • Coneixements bàsic de la utilització de programes d’aparellament aprovats per la FIDE.
 • Reglament dels tornejos més importants de Catalunya
 • Normativa de valoració (ELO i títols) catalans
 • Titulacions i normes d’àrbitre
 • Feina i competències de l’àrbitre
 • Confecció de bases de tornejos
 • Coneixement dels sistemes d’aparellament recomanats per la FIDE
 • Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE.
 • Informes de les diferents federacions