REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 14 hores del dia 27 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

Vist, l’acta del partit GEVA-CEA contra Sant Boi de la ronda 7 del Campionat de Catalunya per Equips

 

Vist, Les al·legacions presentades pel Club d’escacs GEVA-CEA

 

ATÈS, el que diu el Reglament Disciplinari de la FCE en el seu Article 12.3 “Són infraccions greus: Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una competició que no estiguin contemplades com a faltes molt greus.

 

ATÈS, les Lleis dels Escacs de la FIDE a l’Art. 12 La Conducta dels jugadors:

“Durant la partida està prohibit que els jugadors facin us de qualsevol tipus de notes, fonts d’informació, consells o anàlisi en altres taulers”.

 

Resposta a les al·legacions, segons els següents punts:

 

Primer: Les al·legacions del C.E. GEVA-CEA comencen fent referència a l’article 10.2 de les Lleis dels Escacs de la FIDE, en aquest sentit cal dir que aquest article no és d’aplicació en aquest cas, ja que es refereix a partides que es juguen a caiguda de bandera, o sigui a finish. El Campionat de Catalunya per equips es juga amb increments de 30 segons per jugada, cap jugador pot deixar d’anotar la partida i no es poden reclamar taules per especulació de temps.

 

Segon: No podem jutjar el comportament del Sr. Benitez, ni del Sr. Gorgues ja que es tracta d’una competició que no es juga amb un àrbitre a la sala de joc i les dues versions dels fets són contradictòries. Aquest Comitè ja coneix les dues versions dels jugadors i dels clubs i no creu necessari entrevistar-los, tal com demana el club recurrent. El que sí podem detectar a l’acta del matx és que en cap moment el Sr. Gorgues rebutja les taules, ni tampoc reclama la caiguda de bandera, fet que és imprescindible per adjudicar una partida per temps exhaurit. Tampoc el Sr. Gorgues nega a l’acta del partit que tingués la intenció d’acceptar la proposició de taules del seu adversari, ni tampoc nega la versió del Sant Boi a l’acta que diu que va tornar davant del seu adversari i va aixecar la mà amb intenció d’acceptar les taules. A la versió de l’acta de l’encontre, el Sr. Gorgues  només diu: “que no li va donar la mà”, però en cap moment deia que no tingués la intenció de fer-ho.

Cal recordar que una partida no acaba quan cau la bandera, sinó quan l’adversari reclama aquest fet. El Reglament de la FIDE (Lleis dels Escacs diuen): “Es considera que una bandera ha caigut quan l’àrbitre ho observa o quan un dels jugadors ha efectuat una reclamació vàlida en aquest sentit”.

 

Tercer: El fet de que el Sr Rechi va intervenir a la partida comunicant que la bandera estava caiguda queda provat per les explicacions dels dos delegats a l’acte del partit. Aquesta intervenció va ser determinant per al transcurs de la partida Gorgues-Benitez ja que malgrat que la bandera estava caiguda, la partida no havia finalitzat, ja que havia una petició de taules prèvia i el jugador Gorgues no havia reclamat la caiguda de la bandera. Llavors, com no ha estat reclamada la caiguda de bandera en cap moment amb anterioritat a l’actuació il·legal del Sr. Rechi es considera que va ser una falta greu segons el reglament de Disciplina de la Federació catalana d’Escacs (tal com dicta la sentencia del Comitè de Competició)  i l’article 12.3 de les lleis dels Escacs de la FIDE. La sanció al Sr. Rechi, per tant, com a falta greu, no es desproporcionada, en absolut sinó ajustada a la Reglamentació Vigent.

 

Quart: Aquest Comitè no entén per què s’ha d’impugnar la partida Jordi Cots contra Ramon Chalmeta,  ja que no hi ha constància de què s’hi hagués produït cap anomalia.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició quedant el resultat del matx de la següent manera:

 

GEVA-CEA  4,5 -  Sant Boi 5,5

 

Ratificar la sanció al jugador Francesc Rechi de dos partits d’inhabilitació per a les rondes 8 i 9 del Campionat de Catalunya per Equips 2009.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 27 de març de 2009