REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició relatiu a la reclamació del C.E. Berguedà en relació als empats del C.E. Terrassa B contra el C.E. Maragall a la ronda 5 i el C.E. Catalònia a la ronda 6.

 

VIST, la carta d’apel.lació del C.E. Berguedà

 

VIST, el que diu el Reglament General de Competicions de la FCE al seu art. 3.2.6

El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni.. Ha de limitar-se a donar una informació breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre.

El delegat pot dir a un jugador: “ofereixi taules”, “accepti las taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la decisió en el propi jugador. 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

  1. De la mateixa manera que un jugador individualment, emparat per les Lleis dels Escacs de la FIDE (art.9), es pot posar d’acord en fer taules amb el seu adversari, tots els jugadors d’un equip poden posar-se d’acord en fer taules cadascun amb el seu adversari.

  2. El contingut de les partides i el fet que s’hagi produït durant dues setmana seguides no demostra la predeterminació del resultat.

  3. Segons la normativa vigent un delegat pot indicar als jugadors del seu equip que proposin o acceptin taules, i per tant pactar empatar un matx sencer seria legal amb la normativa actual vigent. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE

Barcelona,  18 de març de 2009