REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, la resolució del Comitè de Competició relatiu a la incompareixença del C.E. Olot en el seu partit de Primera Divisió contra el C.E. Lleida de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips on se sanciona al C.E. Olot a un punt menys en la classificació i una multa de 7 vegades la inscripció del Campionat per Equips.

 

VIST, la carta d’apel.lació del C.E. Olot.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

  1. El C.E. Olot al·lega precedents en els quals no s’ha castigat de la mateixa manera que al seu club, en situació anàloga. Aquesta al·legació no pot ser considerada ja que, tot i que hi puguin concórrer circumstancies similars, les al·legacions no han estat les mateixes i el Comitè de Competició té facultats per considerar si les al·legacions poden o no ser admeses per disminuir o augmentar la sanció en cada cas.

  2. Les circumstàncies atenuants al·legades pel C.E. Olot com ara: la situació geogràfica del club, la carta del C.E. Lleida donant suport al Club Olot, la càrrega econòmica que suposa els desplaçaments al club, no es poden considerar com atenuants a una conducta molt greu com és la de no comparèixer a un partit de la Primera Divisió del Campionat de Catalunya per Equips.

  3. La pèrdua del punt està clarament tipificada a l’art. 7.7 del Reglament de Competicions. En quan a la manca de precedents cal dir que existeixen precedents d’aplicació d’aquesta norma, per exemple, a la resolució 12/2006, on el C.E. Gran Penya va ser sancionat amb un punt menys a la classificació per una incompareixença a la Segona Divisió Catalana del mateix Campionat.

  4. Per últim, aquest Comitè no pot acceptar com al·legació la manca de jugadors en un club amb gairebé 70 jugadors dels quals molts d’ells van disputar partits d’altres categories aquella mateixa ronda.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

 EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  18 de març de 2009