REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 2 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta del partit Palafolls – Banyoles B de la ronda 9 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Primera, on l’equip del Palafolls reclama que al jugador Jordi Chalmeta del Banyoles li ha sonat el mòbil i l’equip del Banyoles reclama que el jugador  Caballero del Palafolls s’ha marxat sense acabar la partida..

 

Per la present resolució s’acorda:

 

  1. Donar per perduda la partida al jugador Caballero del Palafolls per abandonar la sala de joc i no continuar la partida.

  2. Amonestar al jugador Jordi Chalmeta del Banyoles perquè li ha sonat el mòbil durant la partida.

 

El resultat del matx queda:

 

Palafolls 4,5 – Banyoles B 3,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 2 d’abril de 2009

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 31 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’equips retirats de la ronda 7 fins a la ronda 9 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2009:

 

Incompareixences: Ateneu Igualadí, Laetania B,  Badalona C, Llinars E, Castelldefels D, Pardinyes B, Benavent B, Tarragona C, i Cambrils C

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

Per la present resolució s’acorda:

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Ateneu Igualadí, Laetania,B  Badalona C, Llinars E, Castelldefels D, Pardinyes B, Benavent B, Tarragona C, i Cambrils C.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 1 d’abril de 2009

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 21 de maig de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la incompareixença de l’equip Montgrí a les Fases Finals del Campionat de Catalunya per Equips en el seu enfrontament contra el C.E. La Passió. 

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

 

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del triple de la inscripció del Campionat de Catalunya per al Club Montgrí.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 21 de maig de 2009 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 21 de maig de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La reclamació del jugador Manuel Martinez Lopez-Cozar de la ONCE que va ser aparellat en les fases prèvies del Vallès del Campionat de Catalunya de Veterans.

 

VIST, l’informe arbitral, on es confirma que es va tractar d’una errada de l’organització.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Que no compti l’elo de la primera ronda del Torneig per aquest jugador.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 21 de maig de 2009

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,   el dia 28 de maig de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, Jaume Bosch com a part implicada s’inhibeix d’aquesta resolució.

VIST,  la reclamació del jugador Jaume Anguera, on reclama que el desempat del Campionat de Catalunya de Veterans 2009 no ha estat aplicat de manera correcta.

 

ATES, el Reglament General de Competicions de la FEDA que es basa en el de la FIDE, al seu Art. 114 on diu: en relació als sistemes de desempat:

 

“Progresivo (Suma de todos los puntos obtenidos ronda a ronda, si se mantine el empate, se irán quitando rondas empezando por la primera y así sucesivamente hasta la última).”

 

Primer: Es va efectuar un sorteig públic, tal com indicava el reglament del Campionat, on es va determinar que el primer sistema de desempat era el progressiu.

 

Segon: La competició és vàlida per elo FEDA i FIDE i per tant és d’aplicació el sistema progressiu en tota la seva extensió, o sigui treien ronda a ronda si es manté l’empat. En aquest cas, la segona ronda desempatava a favor d’un dels dos jugadors implicats.

 

Tercer: El sistema d’aparellament i desempats es va realitzar per procediment informàtic amb el programa Swis Manager, programa homologat i que va donar un guanyador de manera correcta i legal. Només en el cas que el Progressiu fins a les últimes conseqüències hagués donat empat, s’hagués passat al segon sistema de desempat, el Bucholtz total.

 

 Per tot això, per la present resolució s’acorda: Donar com a vàlid el desempat efectuat en el Campionat de Catalunya de Veterans 2009.

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 29 de maig de 2009

Page 3 of 3