VIST les reclamacions efectuades pels clubs Sant Josep de Badalona i Foment Martinenc en relació al sistema de desempat proposat per la FCE, a la Lliga Catalana, categoria, Divisió d’Honor, on diuen que s’ha d’aplicar el sistema que ja estava previst.  REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 14/03/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, les reclamacions efectuades pels clubs Sant Josep de Badalona i Foment Martinenc en relació al sistema de desempat proposat per la FCE, a la Lliga Catalana, categoria, Divisió d’Honor, on diuen que s’ha d’aplicar el sistema que ja estava previst. 

VIST, la nota d’aclariment sobre el desempat de la Lliga Catalana a la categoria de Divisió d’Honor, enviada per la FCE als clubs de Divisió d’Honor. 

ATÈS, el que diuen els Reglaments de la FCE i la circular relativa a aquest assumpte: 

"d2) Sonnenborn-Berger per un torneigs per equips: és la suma de les puntuacions dels equips contrincants (tant si has guanyat, com si has perdut o empatat), multiplicant cada una pels punts aconseguits en l’enfrontament contra aquest equip." 

12. APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT EN LA LLIGA CATALANA:

S’aplicaran per aquest ordre:

1.el Sonnenborn-Berger adaptat a competicions d'equips,

2.el resultat particular, 

3.el Kashdan, 

4.i per últim, Holandès 

CONSIDERACIONS 

 1. La Junta Directiva de la FCE va considerar, un cop finalitzada la primera fase de la  categoria Divisió d’Honor, que la manera habitual d’aplicar el  sistema de desempat Sonneborn-Berger no era el més adequat pel fet de disputar-se en dues fases i que no tots els equips jugaven entre sí. Per aquest motiu la Junta Directiva va demanar al Comitè d’Àrbitres que elaborés una manera d’aplicar el desempat Sonnenborn-Berguer de manera que pogués ser més justa.
 2. La Junta Directiva de la FCE va fer una consulta no vinculant al Comitè de Competició en relació a la legalitat de la variant de desempat elaborada pel Comitè d’Àrbitres. Aquest Comitè de  Competició va donar el seu vist-i-plau, en el sentit de què el sistema era reglamentari, però sense entrar en altres valoracions.
 3. Dos dels equips participants a la Divisió d’Honor han reclamat que el sistema de desempat proposat per la Junta Directiva de la FCE no és una manera d’aplicar el Sonnenborn-Berge, sinó un nou sistema de desempat que no estava estipulat abans de començar la Competició.
 4. Un cop analitzades les al·legacions dels clubs recurrents, aquest Comitè de Competició considera que realment es tracta d’una modificació del desempat i no d’un aclariment del mateix i que les regles del joc no es poden canviar durant la celebració d’una prova i molt menys sense el consens previ de tots els participants.
 5. Pel que fa a les peticions de “compareixença” de la Junta Directiva i els Comitès Federatius, aquest Comitè de Competició no té res a dir ja que no està dintre de les seves competències convocar altres organismes perquè donin explicacions.
 6. Tampoc considera aquest Comitè que la Junta Directiva de la FCE hagi vulnerat cap normativa donant tres dies hàbils perquè els clubs participants a la Divisió d’Honor realitzessin les al·legacions que consideressin oportunes sobre aquest assumpte dels desempats. 

RESOLUCIÓ: 

Per la present resolució s’acorda: 

 1. Admetre els recursos dels clubs Sant Josep de Badalona i Foment Martinenc pel que fa al sistema de desempat de la Lliga Catalana 2014 a la categoria Divisió d’Honor.
 2. Que s’apliqui, com a primer sistema de desempat, el Sonnenborn-Berger adaptat a competicions d'equips, tal com indica la circular de la FCE 2/2014.
 3.  Advertir a la Junta Directiva de la FCE que no pot improvisar normatives durant una Competició, tot i que la seva intenció sigui que la normativa sigui més justa. Les modificacions Reglamentàries cal introduir-les mitjançant les vies legals establertes en les pròpies normatives de la Federació.
 4. En relació a la petició de “compareixença” dels Comitès Federatius i la Junta Directiva que demana el Club Sant Josep de Badalona, creiem que aquest recurs adreçat al  Comitè de Competició, no és la via adient per demanar explicacions a la Junta Directiva i al Comitè d’Àrbitres. Pel que fa als Comitès Disciplinaris, aquests no compareixen, i les possibles explicacions les donen a les seves resolucions.
 5. Pel que fa al termini que va donar la Junta Directiva en el seu comunicat als club participants a la Divisió d’Honor, aquest Comitè considera adient que la Federació volgués conèixer l’opinió dels clubs participants, abans de començar la segona fase de la Competició, i no es podia donar un termini més llarg per possibles aclariments o reclamacions. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Comitè de Competició de la FCE 

Barcelona, 14 de març de 2014