REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l'acta del partit de la Lliga Catalana, entre els equips Torredembarra A i Masdenverge A, de la categoria Preferent grup I de Tarragona, ronda 5, on els jugadors 8 i 9 de la llista d’ordre de forces, Ferran (codi 8100) i Jordi (codi 16578), de l'equip local han alterat la seva posició al seure i quan els delegats se n'han adonat les partides ja estaven acabades.

ATÈS, el que diu el Reglament  de la Lliga Catalana de la FCE:

Article 11.1

...Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

  1. Donar per perdut el punt de la partida als dos jugadors que van seure de manera equivocada.
  2. El resultat del partit serà Torredembarra 4 -  Masdenverge C 6.
  3. Les partides comptaran per elo amb el resultat real.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 23 de febrer de 2017