REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, entre els equips Castellano Leonés i el Tres Peons I de la Tercera Categoria de Barcelona, ronda 9, on el jugador del Centro Castellano Leonés amb codi 356869 no continua jugant la seva partida perquè al.lega que el seu adversari ha estat ajudat pel seu delegat apropant-li una dama.

ATÈS, el que diu el Reglament de la Lliga Catalana de la FCE:

Article 11.1

9.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:

Aturar els rellotges.

Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

4.2 Els delegats s’abstindran de proporcionar qualsevol ajut als seus jugadors sobre una partida, no obstant això, quan no hi hagi assignat un àrbitre en un matx de la Lliga Catalana d’Escacs, els delegats podrà indicar la caiguda de bandera de qualsevol dels jugadors.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

  1. Donar per perdut el punt de la partida al jugador del club Centro Castellano Leonés de codi 356869 per no continuar la partida sub-condicione després de produir-se l’incident.
  2. Amonestar el delegat del Tres Peons amb codi de jugador 5946 per ajudar el jugador del seu club apropant-li una peça.
  3. El resultado del matx queda Castellano-Leones 2 - 2 Tres Peons I

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 28 de març de 2017