COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, les al·legacions del Club GEVA-ANDORRA, referent a l’ajornament del partit Andorra B- Pardinyes de la ronda 1 de la Categoria Preferent de Lleida de la Lliga Catalana.

VIST, les al·legacions del Club Escacs Pardinyes.

ANTECEDENTS

El divendres dia 17 de gener de 2020, el C.E. Padinyes es va adreçar a la Federació per demanar l’ajornament del partit Andorra B – Pardinyes a causa de la previsió d’inclemències meteorològiques.

El mateix divendres, la Federació, a través dels reus representants, a decidir concedir l’ajornament del partit i així ho va comunicar, per escrit i telefònicament.

El dimarts 21 de gener de 2020, el Club GEVA-ANDORRA, va enviar un escrit a la Federació demanant el punt del matx Andorra B – Pardinyes i una sanció al Club Pardinyes.

FONAMENTS DE DRET

Secció 8. Incidències, partides no finalitzades i secretes a competicions oficials sense àrbitre

Article 10

10.1 En els casos d’inclemències meteorològiques (pluges, nevades, onades de fred...), catàstrofes, impossibilitat d'utilitzar o accedir al local de joc serà la Federació Catalana d'Escacs, a través dels seus representants, qui decidirà si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar , adjudicar o repetir totalment o parcialment.

.

CONSIDERACIONS

  1. En el primer punt de les al·legacions del club GEVA, on diu que el Sr. C.I, president del C.E. Pardinyes va parlar amb el Sr. M. M., representant del GEVA, a la Copa Catalana de Lleida, el dia 12/01/2020, en un escrit posterior van rectificar dient que va ser el dia 18/01/2020, quan van parlar aquestes dues persones. En aquesta conversa el Sr. M.M., representant del GEVA, va concloure que el Club Pardinyes tenia dificultats per formar equip amb independència de la climatologia del cap de setmana. Aquest Comitè no pot acceptar aquesta conversa com a prova, ja que és contradictòria amb la versió del representant del Pardinyes.
  2. En relació amb l’aspecte formal de la comunicació d'ajornament del partit, via e-mail i al mateix temps telefònic, és pràctica habitual de la Federació, en aquests casos de comunicats urgents. Aquest Comitè considera que no ha existit defecte de forma en el comunicat.
  3. Pel que fa a l’acusació de decisió unilateral d’una persona, i no de la Comissió Esportiva, es contradiu amb la versió Federativa i no s’aporta prova que ho demostri. En tot cas, el comunicat als clubs implicats en l'ajornament es va notificar de manera fefaent a través d’un representant de la Federació, com és el seu gerent.
  4. Quant a la motivació de la decisió de la Comissió Esportiva, el divendres dia 17 de gener de 2020, diferents webs, i mitjans de comunicació anunciaven previsió d’inclemències meteorològiques a Andorra i carreteres per accedir-hi, amb proves aportades pel C.E. Pardinyes.
  5. La petició de sanció per al Club Pardinyes i/o el seu president no té cap base reglamentària, ni cap prova que justifiqui l’obertura d’expedient disciplinari. Al contrari, el C.E. Pardinyes es va limitar a fer una petició que li va ser concedida, i no per aquest motiu ha de ser sancionat amb la pèrdua del partit.
  6. El fet que posteriorment el temps meteorològic hagués permès la disputa del matx, no és motiu per demanar el punt del matx i molt menys cap sanció al Club Pardinyes, que comptava amb la resolució d'ajornar el matx per part de la Federació.
  7. Pel que fa a la presumpta discriminació amb altres clubs que també havien de disputar els seus partits a Andorra, el mateix cap de setmana, aquest Comitè considera que cada club té les seves particularitats, pel que fa als seus components i els seus mitjans de transport i econòmics. La Federació va respondre a una petició concreta, d’un problema concret d’un club, sense entrar en consideracions de la resta de clubs de Catalunya que no havien mostrat la seva preocupació, ni dificultats per accedir als partits programats de la Lliga.
  8. Per últim, destacar que el Club GEVA, no va adreçar cap escrit contrari a la decisió de la Comissió Esportiva d’ajornar el matx amb anterioritat al dia en que estava programant en un principi el partit.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

1.Desestimar la petició de sanció al C.E. Pardinyes.

2. Ratificar la decisió de la Comissió Esportiva d’ajornar el matx Andorra B – Pardinyes i denegar al Club GEVA-ANDORRA la petició del punt del partit.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 23 de gener de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs