COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Catalunya-Tarragona de la segona ronda de la Lliga Catalana 2020.

ANTECEDENTS

En el partit de la categoria Primera Divisió Catalana, Grup I, segona ronda, entre el Catalunya i el Tarragona, al jugador F.F., primer escaquer, de l’equip visitant, li ha sonat el mòbil durant la partida.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCE

Article 30. Telèfons mòbils a la Lliga Catalana.

1.- Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil durant la Lliga Catalana, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida.

2.- Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició de la FCE.

3.- A la primera vegada que el Comitè de Competició de la FCE, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil.

4.- Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició de la FCE el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes.

5.- Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

CONSIDERACIONS

Tal com indica el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE, si un jugador li sona el mòbil per primera vegada durant la competició de la Lliga rebrà un avís.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Avisar el jugador FF., jugador 1 de la llista d’ordre de forces del club Tarragona, que en cas de reincidència podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 30 de gener de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs