COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Espiga de les Corts- Hospitalet Bellvitge de la segona ronda de la Lliga Catalana 2020.

ANTECEDENTS

En el partit de la categoria Preferent de Barcelona , Grup III, segona ronda, entre l’Espiga de les Corts i l’Hospitalet-Bellvitge, al jugador A.B., tercer escaquer, local li ha caigut la bandera. El jugador va al·legar que el rellotge no funcionava correctament. La partida va continuar subcondicine i va ser guanyada pel jugador A.B. de l’equip local.

FONAMENTS DE DRET

Lleis dels Escacs de la FIDE

6.9. Excepte els casos on s’apliqui un dels articles 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 o 5.2.3, si un jugador no completa el nombre prescrit de jugades en el temps assignat, perd la partida. No obstant això, la partida és taules si la posició és tal que l’adversari no pot fer escac i mat al rei del jugador mitjançant qualsevol possible sèrie de jugades legals.

6.10.1. Tota indicació proporcionada pels rellotges es considera concloent en absència d’algun defecte evident. Un rellotge d’escacs amb un defecte evident ha de ser reemplaçat per l’àrbitre, qui farà ús del seu millor criteri en determinar els temps que han d’aparèixer al rellotge d’escacs reemplaçat.

CONSIDERACIONS

Tal com indiquen les lleis dels escacs de la FIDE, la informació proporcionada pel rellotge d’escacs es concloent, llevat d’un defecte evident. Al jugador que li cau la bandera, o el delegat del seu equip, haurien d’haver demostrat que el rellotge tenia un defecte evident i que marcava la finalització del temps abans de produir-se.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Atorgar el punt de la partida al jugador M.F. del Club Hospitalet-Bellvitge, ja que el seu adversari va perdre per temps i no va demostrar que el rellotge tenia un defecte evident. El criteri del Comitè de Competició preval sobre el resultat de la partida jugada subcondicione.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 30 de gener de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs