COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit ajornat Andorra B- Pardinyes de la ronda 1 de la Categoria Preferent de Lleida de la Lliga Catalana.

VIST, les al·legacions del Club Escacs Pardinyes i del i del GEVA-Andorra.

ANTECEDENTS

El partit ajornat es va disputar el dia 15 de febrer i l’Equip del Pardinyes va alinear jugadors que ja havien disputat la primera ronda amb un altre equip del mateix club.

FONAMENTS DE DRET

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Article 11

“…Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada, (s'entén per jornada els partits que estiguin inicialment programats dintre d'una mateixa setmana), encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Tot aquest article és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per a les Fases Finals i Eliminatòries..

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

  1. Donar per perdut el partit al Pardinyes per alineació indeguda.
  2. Les partides comptaran amb el resultat real per a la seva avaluació.
  3. El resultat del partit serà Andorra B 10 – Pardinyes 0.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 21 de febrer de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs