COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club Cor de Marina referent a la circular 12/2020, amb relació a la segona fase de la Lliga Catalana a la categoria de Divisió d’Honor.

ANTECEDENTS

La Federació Catalana d’Escacs va publicar el dimecres dia 4 de març de 2020 una circular on explicava els criteris que havia fet servir per modificar alguns locals de joc. La finalitat d’aquestes modificacions era igualar, en la mesura del que era possible, la quantitat de rondes disputades com a local o com a visitant. El Club Cor de Marina al·lega que la Comissió Esportiva no està facultada per realitzar canvis en els locals de joc.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA

8.3 Segona fase

Els equips que es classifiquin al Grup B, per evitar el descens, arrossegaran tots els punts aconseguits a la primera fase de la competició de Divisió d’Honor, que comptaran per a la classificació final. Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup.

Al grup A es juga una eliminatòria de quarts de final per decidir qui juga les semifinals per al títol al grup A. El grup B es juga com fins ara per sistema lliga arrossegant els punts de la primera fase.

Tant al grup A, com al grup B, els equips només podran alinear, a la segona fase, dos jugadors que no hagin disputat cap partida durant la primera fase i a més caldrà que estiguin al plantell dels 17 jugadors que formen part de l’equip de Divisió d’Honor de cada club.

La Comissió Esportiva de la Federació determinarà el local de joc a la segona fase de Divisió d’Honor, per equilibrar el nombre de desplaçaments de tots els participants.

.

CONSIDERACIONS

El Reglament faculta la Comissió Esportiva per equilibrar el nombre de desplaçaments dels equips participants a la segona fase de la lliga catalana.

L’art. 8.3 paràgraf final de l’article no impugnat a l’inici de la competició, justifica la decisió presa per la Comissió Esportiva de la Federació en la creació de la circular 12/2020, i la seva posterior notificació als clubs implicats.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

Desestimar la reclamació efectuada pel Club d’Escacs Cor de Marina, ja que la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs ha actuat d’acord amb els reglaments vigents.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 05 de març de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs