COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Ruy Lopez referent a l’alineació del Club Tortosa en el matx Tortosa C – Tortosa B, al·legant que es van intercanviar les alineacions i tots els jugadors de l'equip C tenien un Elo superior als de l'equip B.

 CONSIDERACIONS

El reglament només limita la participació de jugadors en equips filiats a tots aquells jugadors que siguin titulars d’un equip superior. El Tortosa C va alinear jugadors a partir del jugador número 17 de la llista i tots per ordre de llista i el Tortosa B va alinear jugadors de 1700 d’elo o inferior que poden ser alineats lliurement.

 RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

Desestimar la reclamació efectuada pel Club d’Escacs Ruy Lopez, ja que el Club d’Escacs Tortosa ha actuat d’acord amb la reglamentació vigent.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 05 de març de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs