REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació de X.M. que demana jugar competicions per equips en el seu nou club Valls, quan a principi de temporada era del Club Escacs Tortosa.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs a la petició de jugar competicions per equips en el seu nou club, al jugador X.M.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 03/2021.

ANTECEDENTS

El reclamant apel.la la resolució del Comitè de Competició de la Federació 03/2021, en la qual argumenta, la situació de pandèmia, l’edat del reclamant i altres motius sense fonaments reglamentaris.

Prèviament, la resolució de la Comissió Esportiva, a una petició del mateix reclamant va ser la següent:

“Respecte a la consulta sobre si podrà jugar un torneig per equips aquest any amb el nou club, la comissió ja ha contestat aquest any més d'una vegada, en casos similars, que no es permetrà participar al jugador que canviï de club en competicions per equips en aquesta temporada 2021”.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

Part I. Reglamentació General

Secció 2. Tràmit de llicències de jugadors

Article 6

6.1 La data límit per poder canviar de club serà el darrer dia de la temporada anterior a la temporada que començarà. Els clubs que no vulguin comptar amb els serveis d’un jugador, ho haurà de notificar, per escrit, al jugador.

6.2 Un jugador podrà canviar de club durant la temporada amb les següents condicions:

a) Que tingui per escrit l’autorització del club pel qual té llicència abans de canviar.

b) El canvi de club implicarà que el nou club ha de tornar a pagar a la FCE la llicència del jugador amb un recàrrec del 20% i el seu anterior club no recuperarà l’import de la llicència.

c) No podrà participar en competicions per equips durant el que resti de temporada amb el nou club.

CONSIDERACIONS REFERENTS ALS ARGUMENTS DEL DEMANDANT

El reclamant diu: “la Federació està actuant baix una norma obsoleta, i que en temps de pandèmia no ha adaptat”. “No s’ha tingut en compte que portem 1 any i 3 mesos de pandèmia”. “Quin és el mal que un nen de 10 anys pugui sociabilitzar-se ?”...

Pel que fa al tema de la pandèmia, la Federació Catalana d’Escacs, ho va tenir en compte i per això va ampliar el termini per canviar de club durant tres mesos, des del dia 1 de gener de 2021 al 31 de març de 2021. El termini habitual per canviar de club finalitza el 31 de desembre de l’any anterior al començament de temporada. El jugador va tenir temps suficient per tenir en compte les consideracions que argumenta i canviar de club en el termini legal establert.

L’edat del reclamant, com argument, tampoc pot ser motiu per trencar una norma que no pren en consideració la data de naixement del jugador, ni tampoc altres arguments no reglamentaris del demandant.

Tampoc es pot tenir en compte el fet que: “no fa mal que un nen de 10 pugui socialitzar-se”, i que el jugador disputi una competició per equips amb el nou club, ja que sí que podria perjudicar o significar un greuge comparatiu, per tots aquells jugadors que s’han abstingut de canviar de club, per respectar la normativa i perquè eren coneixedors que no podrien jugar en el nou club competicions per equips.

Per últim, i referent a si la norma és inadequada o obsoleta, tal com al·lega el reclamant, cal, si s’escau, que el poder legislatiu de la Federació, que rau en l’Assemblea de Clubs la modifiqui d’acord amb els terminis i la legislació de l’esport i de la mateixa entitat. La norma, en tot cas, s’ha d’aplicar tal com està ara i no com seria en un possible canvi legislatiu.

RESOLUCIÓ

En relació a les peticions del reclamant:

Desestimar la petició de X.M. de jugar competicions per equips en el seu nou club, perquè la seva petició no se sustenta en un fonament jurídic i contravé la reglamentació vigent, en matèria de canvis de clubs, tal com s’especifica en aquesta resolució.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 21 de juny de 2021

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs