REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Sant Joan Despí.

VIST, al.legacions del Delegat de la Gran Penya E.M.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El 17/10/2021, en el matx Gran Penya B i Sant Joan Despi B, es va produir un incident que va impedir la normal celebració del partit. El delegat de la Gran Penya E.M. no portava correctament posada la mascareta i l’equip adversari li va demanar que se la posés correctament. El delegat no va fer cas i va contestar entre d’altres coses, que “tots estem vacunats i no cal ser tan estricte amb aquest tema”... L’incident va derivar en insults i amenaces.

2. FONAMENTS DE DRET

Circular CAT 20/2021 TORNEIG INTERCLUBS PER EQUIPS

OBLIGACIÓ DE JUGAR AMB MASCARETA

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes bases. El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1).

TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de competicions i de disciplina esportiva de la FCE i la FIDE.

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS DE LA FCE 

Secció 3. Delegats de clubs o d’equips

Article 3 Definició

3.2 Els delegats de equips o de jugadors, quan s'hagi ofert el local de joc, tant en els enfrontaments d'equips com en els individuals, hi actuaran com a àrbitres amb les limitacions que se senyalen al llarg d'aquest reglament.

Article 4 Funcions

...4.3 Hauran d'omplir l'acta correctament en el cas de que no hagi un àrbitre que s'encarregui. El delegat és responsable que totes les dades que apareguin en l'acta siguin correctes. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions greus per falsificació de documentació.

Reglament disciplinari

Article 21. Infraccions Específiques de Tècnics, Delegats i Directius.

Lleus

  1. Qualsevol conducta incorrecta o antiesportiva que alteri el bon ordre esportiu o el normal desenvolupament de la partida o partit, sempre que això no constitueixi una infracció més greu.

3. CONSIDERACIONS

Atès el comportament irregular del delegat de la Gran Penya, E.M., que va provocar insults i amenaces, no es van donar les condicions necessàries per disputar el matx entre els equips de la Gran Penya B i el Sant Joan Despí B.  La responsabilitat de què no es disputès el matx recau en el delegat local, que en aquell moment era el màxim representant de l'èquip. L'oblicació dels delegats éscomplir i fer complier les normes i més si aquestes estan relacionades amb la salut dels participants.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Donar per perdut el matx a la Gran Penya B, per 0-4. A efectes d’elo, els jugadors del Sant Joan Despí, guanyaran, com si haguessin jugat contra un tauler vacant. I als jugadors de la Gran Penya no els hi comptaran les partides per elo.
  2. Advertir el delegat de l’equip de la Gran Penya, E. M., que no es pot repetir el seu comportament i que queda inhabilitat com a delegat pel que resta de Campionat Interclubs. En cas de reincidència podria ser sancionat greument.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 22 d’octubre de 2021