REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del matx entre l’equip del Tres Peons H i l’equip de l’Ateneu Barcelonès B1 del Campionat Interclubs, ronda 5, grup 18.

VIST, la reclamació del Club Escacs Tres Peons

1. ANTECEDENTS DEL FET

En el partit disputat el dia 14 de novembre de 2021, al local de joc de l’Ateneu Barcelonès, es va produir una incidència: Al tercer tauler del matx,  el jugador L.F. de l'Ateneu Barcelonès va fer dues jugades il·legals en el transcurs de la partida. En l’acta figura que un altre jugador J.C., que va guanyar per incompareixença, va fer dues il·legals, sense cap altra explicació.

La partida va finalitzar amb la victòria del jugador L.F. de l’Ateneu Barcelonès, contra el jugador Y.J. del Tres Peons.

2. FONAMENTS DE DRET

Lleis dels escacs


Art. 7.5.5 Després d'actuar conforme a l'Article 7.5.1 o 7.5.2, 7.5.3 o 7.5.4 per al primer moviment il·legal completat, l'àrbitre concedirà dos minuts de temps extra a l'adversari; per al segon moviment il·legal completada del mateix jugador, l'àrbitre decretarà la pèrdua de la partida per a l'infractor. No obstant això, decretarà taules si la posició és tal que l'oponent no pot donar escac i mat al rei de l'infractor mitjançant qualsevol sèrie de moviments legals.

Capítol II. Reglament de Competicions de la FCE

Secció 7. Partides jugades sub-conditione

Article 9

9.1 Una partida sub-conditione és aquella on el resultat final de la qual depèn de la decisió que prendrà el Comitè de Competició.

9.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

9.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:

Aturar els rellotges.

Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione, perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

9.4 L'acta i els originals de les planelles de les partides jugades sub-condicione caldrà enviar-les amb caràcter d'urgència al Comitè de Competició de la FCE. Aquesta documentació haurà d'estar en mans del Comitè de Competició el primer dia laborable desprès de la data de l'incident abans de les 18 hores.

3. CONSIDERACIONS


Per reclamar dues jugades il·legals, quan no hi ha àrbitre en un campionat oficial de la FCE, cal fer el següent procediment:

1. El jugador (no el delegat) que reclama, atura el rellotge.
2. Avisa el seu delegat i comprova que la jugada és il·legal.
3. Si la reclamació és correcta, cal afegir dos minuts de temps al jugador que reclama.
4. El delegat local o visitant, ho anota en l'acta.
5. En la segona il·legal, es fa el mateix procediment i cal posar en l'acta que es reclama el punt per dues il·legals i també indicar que es contínua la partida subcondicione.

Queda demostrat que tot aquest procediment reglamentari no es va realitzar, a més que en l'acta posa el nom d'un jugador (J. C.), que no té res a veure amb la incidència, ja que va guanyar la seva partida per incompareixença en el quart tauler.

També cal deixar constància en aquesta resolució que:

  1. La reclamació l’ha de fer el jugador (encara que sigui menor d’edat), no el delegat, ni el club.
  2. La reclamació no es pot fer un cop finalitzada la partida, sinó en el moment que es produeix la incidència.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació, anotada en l’acta, del Club Escacs Tres Peons per no estar feta correctament dins el termini i en la forma escaient.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 16 de novembre de 2021