REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del C.E. Vilafranca

VIST, les al·legacions del C.E. Peona i Peó

 

1. ANTECEDENTS DEL FET

El C.E. Vilafranca reclama alineació indeguda del Peona i Peó a la ronda 9 del grup 1 de sub-12., atès que la jugadora del 4t tauler del Peona i Peó no constava com a fitxat a la llista telemàtica de la federació a la 9a ronda.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament General de la Federació Catalana d’Escacs

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Article 11

Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs, però els jugadors mantindran la seva titularitat durant tota la temporada. Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits..

3. CONSIDERACIONS

No es poden alinear nous jugadors a partir de la ronda setena de la lliga.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Estimar la reclamació del C.E. Vilafranca i donar el partit per perdut al C.E. Peona i Peó per 4-0.

Per a l’avaluació de l’elo català, les partides comptaran segons el resultat real del matx i la partida del jugador sense llicència es tractarà com una vacant.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 28 d’abril de 2023