S'han publicat la relació de jugadors inscrits al Campionat de Barcelona de Veterans 2015, grups de Barcelona i del Vallès.