Publicades les circulars següents:

  • LLE 02/2014 Licitacions dels arbitratges de comepticions de la Territorial de Lleida 2014
  • LLE 03/2014 Licitació per a l'organització del Obert de la Delegació de Lleida 2014
  • LLE 04/2014 Licitació de a l'organització del Campionat d'Escacs Actius de la Delegació de Lleida 2014
  • LLE 05/2014 Licitació per a l'organització del Campionat de Partides Ràpides per Equips de la  Delegació de Lleida 2014
  • LLE 06/2014 Licitació per a l'organització del Campionat de Partides Ràpides Individual de la Delegació de Lleida i de La Festa dels Escacs Lleidatans 2014.