Notificació als clubs de la Territorial de Lleida

Els clubs que hagin de jugar contra el Club Ponent hauran d'enviar per correu electrònic l'arxiu adjunt amb les dades de les persones del club que han d’entrar al centre. S'ha de fer arribar al correu de la Federació (federacio@escacs.cat) i a la responsable de la presó (mbferrerog@gencat.cat) abans del diumenge anterior de cada jornada (una setmana abans) amb les següents dades:

  • nom i cognoms
  • DNI
  • data de naixement

Per poder entrar-hi han de portar el DNI, passaport o altre document oficial que serveixi per identificar-los. Els menors que no disposin de documentació hauran de portar el Llibre de Familia.

A més, publiquem el model d'autorització d'entrada al Centre de Ponent per als menors d’edat, que l'han de portar signat pel pare i la mare el mateix diumenge que vinguin a jugar.

No es pot accedir al Centre amb telèfons mòbils.