1.- Es convoquen les següents fases territorials, per guanyar-se la classificació gratuïta en la final oberta del Campionat de Catalunya de veterans de 2013:

Àrea Barcelona, Girona, Lleida - zona muntanya, Territorial de Lleida - zona pla, Territorial de Tarragona. La Federació podria convocar més zones.

2.-A efectes de competició la FCE considerarà jugador veterà aquell que faci o hagi fet, dins l’any natural de la competició convocada, l’edat de 60 anys per a homes i 55 per a dones (a efectes de prèvies corresponen a l’any de la final, no quan es juguen).

En aquesta convocatòria correspon a nascuts el 1953 o abans per a homes, i el 1958 per a dones.

3.- Podran participar-hi jugadors/es amb llicència federativa per la Federació Catalana d’Escacs de la temporada en què es jugui la fase prèvia.

4.- Cada jugador només podrà participar en un grup. Aquest grup ha de ser el del territori del seu club, o on ell vulgui dins de la seva Territorial, si el seu club no està en una zona amb fase prèvia. Per a canviar de zona, el jugador ho ha de sol·licitar i raonar, per escrit, als serveis federatius, abans de la seva inscripció.

5.- El mínim de jugadors per fase és de 6. La direcció del torneig pot autoritzar menys jugadors.

6.- Els criteris generals de classificació són d’una plaça per torneig, més mitja plaça per cada 4 jugadors a partir del 8è inscrit (per exemple 30 inscrits són 3,5 places = 1 fixa i (30 – 7) / 4 = 5 mitges). El càlcul es farà amb els jugadors que estiguin en joc a mig torneig.

Un cop determinat el nombre de places, l’organització podrà convertir alguna plaça del 100% en 2 del 50%, fins a un màxim del 30% de places classificatòries. Això s’indicarà a l’inici del torneig.

No obstant tot això, la direcció del torneig pot adjudicar més places classificatòries en casos específics.

7.- Les classificacions per a la final són personals i intransferibles. Les renúncies a la final, entre els classificats, no es cobriran.

8.- Si una de les territorials de Girona, Lleida o Tarragona no té cap classificat gratuït per a la final (conseqüència de poca inscripció a les prèvies), aquesta territorial tindrà una plaça gratuïta, a designar per la direcció del torneig entre els millors classificats en les prèvies.

9.- Les fases prèvies han d’acabar, com a molt tard,15 dies abans de l’inici de la Final. Si en algun dels territoris convocats no es realitza la fase prèvia, o no es classifica cap jugador degut al nombre de participants, la direcció del Torneig decidirà si pot convidar algun jugador a la final, d’entre els sol·licitants. Les sol·licituds s’hauran de fer com a màxim 30 dies abans de l’inici de la final.

10.- A les fases prèvies es recomana que el ritme de joc sigui el mateix que per a la Final (90’ de sortida més 30” per cada jugada). Seran vàlides per a Elo català i sempre que es pugui per a Elo FIDE i FEDA. També, si és adient, s’aplicarà el mateix sistema de desempat que a la Final.

11.- Inscripcions dirigides a la Federació Catalana d’Escacs (oficines de Barcelona, Girona o Tarragona), segons indiqui la convocatòria mitjançant l’imprès, per telèfon donant totes les dades de l’imprès, per fax o per E-Mail. La inscripció cal efectuar-la i fer-la efectiva a través de la Federació Catalana d'Escacs en el moment de la inscripció.

12.- La quota d’inscripció serà, com a mínim, de 10 euros. Les inscripcions es tancaran, a la seu de la federació, 5 dies naturals abans de l’inici de la competició.