Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària i Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Cotxeres de Sants (Plaça Bonet i Muixí-Carretera de Sants,79) el proper dia 24 de maig de 2014, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria. 

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

  1. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
  2. Aprovació, si s’escau, de la memòria esportiva corresponent al 2013.
  3. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2013.
  4. Modificació del calendari esportiu (Campionat per Equips d’Edats).
  5. Ratificació dels nous membres de la Junta Directiva de la FCE.
  6. Propostes de la Junta Directiva

Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats (17 avals) i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts). Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

  1. Torn obert de paraula.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Amb l’únic punt de l’ordre del dia de la modificació dels Estatuts de la FCE, d’acord amb el decret Llei de la Generalitat 55/2012. 

Barcelona,14 de març de 2014