Els clubs interessats en organitzar conjuntament amb la Federació Catalana d’Escacs la Final de la Copa Catalana 2022, cal que presentin les seves propostes per correu electrònic abans del dia 15 de maig de 2022 a les 13 hores. Aquesta licitació només correspon per als clubs de Lleida, ja que aquest any li tocaria organitzar-la a aquesta Delegació.

SOL·LICITUD:

Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent imprès i enviar-lo a federacio@escacs.cat. La data límit és el 15 de maig de 2022 a les 13:00h.

EL CLUB ORGANITZADOR ES FARÀ CÀRREC DE:

a) L’organització del torneig:

 1. Es farà càrrec de trobar una sala de joc i del seu muntatge: Taules, taulers, peces, rellotges, cadires, senyalitzacions, etc.
 2. Designar una persona de contacte per als tràmits organitzatius.
 3. Escriure una breu notícia amb fotografies per fer-ne difusió.

b) Restaurants:

 1. Fer una llista de restaurants propers i amb els preus de menús.

 

LA FEDERACIÓ ES FARÀ CÀRREC DE:

 1. Tota la part tècnica del torneig: inscripcions, confecció de les circulars, etc.
 2. Pagament de les despeses derivades de la sala de joc: Lloguer, muntatge, taules, numeració de les taules, etc.
 3. Transport del material de joc en cas necessari.
 4. Supervisar i donar el vist i plau a les instal·lacions de la sala de joc.
 5. Nomenar un delegat federatiu que serà el nexe d’unió entre la Federació i l’entitat organitzadora.
 6. Resoldre els temes esportius i disciplinaris que es derivin de l’organització de la competició.
 7. Designar els àrbitres i fer-se càrrec de les despeses.
 8. Proporcionar el material de joc i els trofeus de la competició.
 9. Proporcionar els trofeus de la competició.
 10. Nomenar el Director del Torneig, juntament amb el Delegat Territorial.
 11. Realitzar un reportatge fotogràfic.