Els dies 11 i 12 de juny tindrà lloc la tercera concentració de cap de setmana per aquest curs 2021-2022. Es farà a l’ALBERG LA MOLINA XANASCAT (Cerdanya). Podeu trobar més informació sobre l’alberg a:

INFORMACIÓ

QUI HI POT PARTICIPAR?

Els esportistes convocats són els que pertanyen als grups de Tecnificació d’escacs base de la FCE i a les Classes obertes de les Territorials. També poden participar tots els esportistes de la categoria sub-8, així com els esportistes de la categoria sub-10 participants al Campionat d’Espanya d’edats 2021.

En aquesta darrera concentració, també podran participar els esportistes inscrits en el Campionat d’Espanya d’edats 2022.

Si hi ha algun esportista que no està en aquests grups, però ha estat en anys anteriors en els grups dels becats, pot sol·licitar participar a les concentracions i la Comissió d’Escacs Base decidirà en cada cas.

Els esportistes que ja no siguin sub-18 el 2022 no podran participar.

QUINS SÓN ELS ENTRENADORS?

La concentració tindrà els entrenadors de la FCE que treballaran al Campionat d’Espanya d’edats 2022, així com el Director Tècnic de la FCE, Jordi Magem.

GRUPS

Els grups estaran formats per a esportistes de la mateixa categoria, si la inscripció ho permet, i tindran durant tota la concentració el mateix entrenador.

PROGRAMA DE LA CONCENTRACIÓ

Horaris
Dissabte
 
Horaris
Diumenge
09:00-10:00
Arribada dels participants
 
09:00-9:30
Esmorzar
10:00-11:30
Primera sessió d'entrenaments
 
10:00-11:30
Cinquena sessió d'entrenaments
11:30-11:45
Descans
 
11:30-11:45
Descans
11:45-13:15
Segona sessió d'entrenaments
 
11:45-13:15
Campionat de ràpides
13:15-13:30
Temps lliure
 
13:15-13:30
Temps lliure
13:30-14:30
Dinar
 
13:30-14:30
Dinar
14:30-16:00
Temps lliure
 
14:30-14:45
Temps lliure
16:00-17:30
Tercera Sessió d'entrenaments
 
14:45
Sortida
17:30-18:00
Descans - Berenar
     
18:00-19:30
Quarta Sessió d’entrenaments
     
19:30-20:30
Temps lliure
     
20:30-21:30
Sopar
     
21:30-22:00
Temps lliure
     

 

QUIN ÉS EL PREU?

Els alumnes que formen part del grup de Tecnificació de la FCE només hauran d’abonar l’estada, en pensió complerta del dissabte i el dinar de diumenge, que suma 55€.

La resta d’alumnes esmentats abans hauran d’abonar 105€, en concepte d’estada, en pensió complerta del dissabte i el dinar de diumenge i disposar dels entrenadors oficials. Si algun d’aquests alumnes no pernoctés a l’alberg ha de pagar 50€ en concepte d’entrenament, més 10€ per a cada àpat.

Els acompanyants que es vulguin quedar a l’Alberg Aster, hauran d’abonar 55€.

En el cas de que es vulgui entrar el divendres 10 de juny per sopar, es podrà pagant 90€ per persona, ja sigui alumne o acompanyant.

Les habitacions de l’Alberg són de múltiples llits i la Federació les assignarà de la millor manera possible.

L’Alberg proporcionarà la roba de llit i només caldrà portar la tovallola i productes d’higiene de casa.

Els pagaments s’han de fer mitjançant ingrés al número de compte de La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant MOL22 + el nom de l'alumne.

Els adults interessats en només fer els àpats hauran de pagar 12€ per cada àpat.

En el cas que es faci una reserva de l’estada i no s’efectui, la devolució dependrà de la política d’anul·lació de l’alberg. Si es comunica el mateix dia, no es retornarà cap quantitat.

INSCRIPCIONS

Es pot fer la inscripció a la concentració mitjançant aquest formulari i abans del dimarts, 31 de maig. Es prega realitzar les inscripcions el més aviat possible, ja que la disponibilitat de l’alberg és limitada. Les inscripcions s’agafaran per rigorós ordre d’entrada.

En el mateix formulari s’haurà d’afegir l’autorització firmada pel pare/mare o tutor. Autorització

En el cas que algun alumne o acompanyant a l’estada tingui alguna al·lèrgia o trastorn alimentari, ens ha de fer arribar el següent document omplert. FITXA

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades per la Federació Catalana d’Escacs i del propi alberg.