ORGANITZA:

La Federació Catalana d’Escacs i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

DIA:

Dissabte, 8 d’octubre de 2022.

HORARI:

L’inici del torneig serà a les 10:30 hores.

LOCAL DE JOC:

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Carrer de Montalegre, 5, 08001 de Barcelona.

COM ARRIBAR?

Metro, FGC i Rodalies (Universitat o Plaça Catalunya)

L1, L2, L3, L6, L7, R1, R3, R4, R12, RG1, S1, S2, S5, S6, S7

Autobús (Universitat o Plaça Catalunya)

7, 24, 41, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 66, 67, 91, H12, H16, V13, V15, 120, L94, L95, E95, E15.1, E16, E11.1, E11.2, C3, C4, C6, L850.

CATEGORIES:

Podran participar tots els esportistes que tinguin llicència federativa catalana per algun club en vigor per l’any 2022 que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs. També poden participar esportistes amb llicència de consell col·laborador amb la FCE.

Es jugarà en 2 grups mixtes de les següents categories:

  • SUB-8, SUB-10 i SUB-12
  • SUB-14, SUB-16 i SUB-18

Els esportistes jugaran a la seva corresponent categoria.

Si es dóna el cas de poca participació en algun grup, s’ajuntaran totes les categories.

INSCRIPCIONS:

La inscripció és gratuïta. Amb la inscripció, els esportistes i dos acompanyants podran visitar l’exposició de “Cervell(s)” en el mateix CCCB.

El termini d'inscripció finalitzarà el dia 6 d’octubre de 2022. Les places són limitades i s'agafaran per rigorós ordre d'inscripció.

Per fer la inscripció s’ha d’omplir el FORMULARI. No s’acceptaran inscripcions que no es facin mitjançant el formulari.

ACREDITACIÓ:

Els esportistes hauran de portar un dels següents documents per verificar la seva edat: DNI, llibre de família o passaport.

SISTEMA DE JOC:

Suís a 8 rondes. Partides a 5 minuts més un increment de 3 segons per jugada.

Els emparellaments es realitzaran pel programa SWISSMANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els emparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients.

El temps de tolerància per a la presentació de l’esportista davant del tauler és de 5 minuts des de l’inici de la ronda.

INCOMPAREIXENCES:

L’esportista que no es presenti a la primera ronda o qualsevol altra ronda de joc restarà eliminat de la competició.

ELO

El torneig és vàlid per a elo català de ritme ràpid.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

El director del torneig serà el Sr. Jordi Magem.

COMITÈ DE COMPETICIÓ:

No hi haurà comitè de competició i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables.

RÀNQUING INICIAL:

L’ordre de rànquing dels participants es farà per ELO Català ràpid.

REGLAMENT:

El torneig es regirà pels Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE.

IMPORTANT

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc.

DESEMPATS:

• Buchholz -1 (amb ajust FIDE)

• Buchholz Total (amb ajust FIDE)

• Buchholz Mitjà (amb ajust FIDE)

• Progressiu fins a les últimes conseqüències

• Número de victòries

• Sorteig

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook].

PREMIS:

  • El campió i sub-campió de cada categoria (sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18) guanyarà el dret a participar a les simultànies contra la Sabrina Vega (MI i WGM) el mateix dia 8 d’octubre a les 17:00 hores.
  • El campió del torneig de sub-8, sub-10 i sub-12: Trofeu i Llibre: Comerse el tarro - Isabel Minhós Martins, Madalena Matoso, Maria Manuel i plaça per participar al taller Cajalidades: Taller familiar de creació de formes neuronales, que es celebrar al CCCB el 12 o el 26 de novembre .
  • El campió del torneig de sub-14, sub-16 i sub-18: Trofeu i Llibre: Neurocomic -Matteo Farinella. A més el Carnet d'amic del CCCB

Hi haurà diploma de participació per a tots els esportistes inscrits.

El lliurament de premis serà programat un cop finalitzi la darrera partida del torneig.

ÈTICA:

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

OBSERVACIONS:

L’organització es reserva el dret de canviar el sistema de joc en funció del nombre d’esportistes inscrits.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes normes.

Les bases es podran modificar si la direcció ho considera oportú.

DISCIPLINA:

Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques que hi puguin haver.

TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i la FIDE.

PUBLICITAT:            

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

ANNEX:

A les 17:00 hores s’organitzen unes simultànies a càrrec de la MI i WGM Sabrina Vega on participaran 20 esportistes, 12 d’aquests seran els classificats i els altres 8 escollits per la pròpia Federació.

Els inscrits al torneig i dos acompanyants podran accedir a l’exposició Cervell(s).