Els clubs interessats en organitzar conjuntament amb la Federació Catalana d’Escacs la Final de la Copa Catalana 2023, cal que presentin les seves propostes per correu electrònic abans del dia 26 de febrer de 2023 a les 13:00 hores. Aquesta licitació tindran preferència al clubs de la província de Tarragona, ja que aquest any li tocaria organitzar-la a aquesta Delegació.

SOL·LICITUD:

Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent imprès i enviar-lo a federacio@escacs.cat. La data límit és el 26 de febrer a les 13:00h.

EL CLUB ORGANITZADOR ES FARÀ CÀRREC DE:

a) L’organització del torneig:

 1. Es farà càrrec de trobar una sala de joc i del seu muntatge: Taules, taulers, peces, rellotges, cadires, senyalitzacions, etc.
 2. Designar una persona de contacte per als tràmits organitzatius.
 3. Escriure una breu notícia amb fotografies per fer-ne difusió.

b) Restaurants:

 1. Fer una llista de restaurants propers i amb els preus de menús. 

LA FEDERACIÓ ES FARÀ CÀRREC DE:

 1. Tota la part tècnica del torneig: inscripcions, confecció de les circulars, etc.
 2. Pagament de les despeses derivades de la sala de joc: Lloguer, muntatge, taules, numeració de les taules, etc.
 3. Transport del material de joc en cas necessari.
 4. Supervisar i donar el vist i plau a les instal·lacions de la sala de joc.
 5. Nomenar un delegat federatiu que serà el nexe d’unió entre la Federació i l’entitat organitzadora.
 6. Resoldre els temes esportius i disciplinaris que es derivin de l’organització de la competició.
 7. Designar els àrbitres i fer-se càrrec de les despeses.
 8. Proporcionar el material de joc.
 9. Proporcionar els trofeus de la competició.
 10. Nomenar el Director del Torneig, juntament amb el Delegat Territorial.
 11. Realitzar un reportatge fotogràfic.