Es convoca a la sessió d'Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), el proper dia 27 de maig de 2023, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria.

 

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

  1. Nomenament de dos interventors per a l'aprovació de l'acta de l'assemblea.
  2. Aprovació, si s'escau, de la memòria esportiva corresponent al 2022.
  3. Aprovació, si s'escau, dels estats comptables del 2022.
  4. Aprovació de la integració a l’Unió d’Esports de Catalaunya
  5. Propostes de la Junta Directiva.
  6. Propostes de clubs.
  7. Torn obert de paraula.

 

DOCUMENTACIÓ

 

Jose Claudio Viñas Racionero

President

Federació Catalana d’Escacs