ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs i UFEC.

PARTICIPANTS:

Podran participar tots els esportistes estiguin o no federats.

PLATAFORMA DE JOC:

La plataforma de joc serà Lichess, per aquest motiu els participants hauran d'estar registrats i disposar d'un usuari actiu a Lichess.

Els participants hauran de disposar de connexió estable a Internet i d’un dispositiu informàtic adequat per a jugar als escacs ‘online’.

DIES DE JOC:

La Lliga Catalana d’e-Sports es jugarà els següents dies:

Fases Classificatòries (4 torneigs ‘online’ independents)

  • Divendres 12 de maig a les 20h

  • Dissabte 13 de maig a les 18h

  • Divendres 26 de maig a les 20hs

  • Dissabte 27 de maig a les 18h

La fase final (presencial amb PC) serà dissabte 17 de juny al BIG CENTER(carrer de Llull, 121, 08005 Barcelona.)

 

HORA D’INICI:

La fase prèvia tindrà dos horaris:

Les fases classificatòries dels divendres seran a les 20:00h, mentre que les del dissabte a les 18:00h

La fase final serà el dissabte 17 de juny, a les 10:00, al BIG CENTER(carrer de Llull, 121, 08005 Barcelona.)

RITME DE JOC:

Les partides seran de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada.

SISTEMA DE JOC:

La competició es dividirà en tres fases:

La primera fase seran quatre torneigs, per Sistema Arena, a un sol grup, on classifiquen els 10 primers de cada torneig a la fase presencial. Si un esportista es classifica en més d’un torneig, la seva plaça en el segon torneig que classifiqui passarà al següent classificat del mateix torneig fins a omplir les 10 places.

L’aparellament serà automàtic i gestionat pel mateix software de Lichess.org.

La fase presencial serà un Sistema Arena dels esportistes classificats a 2 hores de joc on classificaran els 4 millors esportistes d'aquest Arena a la semifinal. Els guanyadors d'ambdós matxos, jugaran la final. Aquests enfrontaments seran al millor de 3 partides.

INSCRIPCIÓ:

Els esportistes hauran d’inscriure’s seguint el següent procediment:

Omplir el formulari electrònic corresponent:

Registrar-se dins el grup: “Lliga Catalana d’e-Sports” a Lichess. 

La data límit d’inscripció per als quatre torneigs classificatoris serà el mateix dia de joc 3 hores abans de l'hora d'inici estipulada.

No s’acceptaran inscripcions sense haver omplert el formulari prèviament ni fora de termini.

La inscripció serà gratuïta.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

El director del torneig durant les fases prèvies serà en David Ayza. El Director de la fase final a determinar.

AVALUACIÓ D’ELO:

El torneig NO serà vàlid per a cap ELO.

DESCONNEXIONS:

En el cas que un esportista tingui una desconnexió podrà continuar jugant quan es torni a connectar si està dins el límit de temps permès per Lichess (30 segons). Si no pot reconnectar a temps, la partida es considerarà perduda.

PREMIS:

Els premis seran els següents:

Classificació General:

  • 1r Classificat: 250€ + Trofeu
  • 2n Classificat: 150€ + trofeu
  • 3r Classificat: 100€ + trofeu
  • 4rt Classificat: Inscripció gratuïta al Open de Sants - Ciutat de Barcelona 2023.
  • Millor sub2000 ELO FCE ràpid **: 50€

** Classificat a la fase final presencial. En cas de no que classifiqui cap jugador per sota de 2000 ELO FCE ràpid, el premi no s'entregarà. L' ELO FCE ràpid serà l'ELO de Maig, que es quan comença.

El premis en metàl·lic seran pagats per transferència bancària i estan sotmesos a la retenció fiscal corresponent reflectida a la llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per fer el pagament caldrà aportar còpia del DNI i número de compte bancari on es farà l’ingrés. En cas de menors d'edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal.

Els premis en metàl·lic tenen una vigència de 3 mesos.

DESEMPATS:

Es respectaran els desempats que dicti la mateixa plataforma de Lichess.

COMPORTAMENT DELS ESPORTISTES:

Tant en la competició com en el xat del torneig, els esportistes hauran de mantenir un codi de conducta afí a les Lleis dels Escacs de la FIDE i de respecte als altres participants. En cas d’infracció els participants poden ser sancionats pel Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

Una amonestació, després de l’estudi de la partida jugada, pot derivar en l’expulsió de l’esportista del torneig i la pèrdua del punt.

Si es determina que un esportista ha fet trampes o ha dut a terme una actuació incorrecta, el cas s’elevarà al Comitè de Competició de la FCE.

ANTI-TRAMPES:  

Els participants acceptaran les decisions anti-cheating de la plataforma Lichess.org. L'organització es reserva el dret d’actuar en un cas flagrant no detectat per la plataforma de Lichess.org .

Es podrà demanar l’activació d’una càmera web per a fer streaming de les fases classificatòries.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, el reglament de la FCE o la FIDE.

ALTRES:

No es permet la participació de cap esportista que no hagi fet la inscripció prèviament.

La participació en la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

Els participants que competeixen amb un dispositiu portàtil hauran d’assegurar-se que el seu aparell està connectat a la xarxa elèctrica per tal d’assegurar la màxima autonomia de la bateria.

La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a modificar les bases a mesura que es desenvolupa el torneig per adaptar-lo a la demanda de participants i a les particularitats i/o incidències que puguin sorgir durant la competició.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCE o la FIDE.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel que prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, en formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.