Després de la convocatòria en dia i forma de l'Assemblea General Ordinària, es va celebrar a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), dia 27 de maig de 2023, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

  1. Nomenament de dos interventors per a l'aprovació de l'acta de l'assemblea.
  2. Aprovació, si s'escau, de la memòria esportiva corresponent al 2022.
  3. Aprovació, si s'escau, dels estats comptables del 2022.
  4. Aprovació de la integració a la Unió d’Esports de Catalunya
  5. Propostes de la Junta Directiva.
  6. Propostes de clubs.
  7. Torn obert de paraula.

Membres assistents: Raül Arza (Ateneu Colon), Marina Ponsa (Barberà), Juan Manuel Sánchez, (Barcelona), Jaume Grau (Cerdanyola del Vallès), Jose Maria Carrasco (Cor de Marina), Emilio Lopez (Espiga de les Corts), Alba Ventós (Gramenet), Miquel Fernandez-Diaz (L’Hospitalet Bellvitge), Carles Costas (La Lira), Jordi Capellades (Lillet), Jordi Mas (La Lira Vendrellenca), Anna Bonals (Llinars), Pere Garriga (Mollet), Jordi Pellicer (Montmeló), Jaume Bosch (ONCE), Enric Garcia (Peona i Peó), Estanis Plantada (Peons de Tossa), Daniel Arus (Terrassa), Antoni Ayza (La Ràpita).

Membres assistents de Junta Directiva de la FCE: José Claudio Viñas (President), Ramon Chalmeta (Vicepresident primer), Marta Amigó (Vicepresidenta segona), David Ayza (Secretari general) i Montserrat Gracia (Tresorera).

Com a treballadors: Cristina Bosch i Ivan Cano.

El Sr. David Ayza, inicia l’Assemblea agraint l’assistència de tots els presents i dona pas al Sr. José Claudio Viñas i el seu informe.

INFORME DEL PRESIDENT

Bon dia a tothom. Gràcies per la vostra assistència a l’Assemblea de la Federació Catalana d’Escacs.

Com és habitual, voldria que guardéssim un minut de silenci en memòria dels escaquistes que ens han deixat i especialment al Pere Casajuana i Fígols, expresident de la FCE, que malauradament ha mort fa unes hores. 

La idea inicial de la Junta Directiva era convocar aquesta Junta en línia per facilitar una major participació però, com sabeu, no es poden aprovar modificacions reglamentàries si no és en un Junta presencial. Per tal de fer modificacions a la Lliga Catalana es va celebrar una reunió amb els clubs de Divisió d’Honor per recavar la seva opinió referent a diversos temes vinculats a la competició per tal de fer alguns canvis amb marge suficient per que la seva aplicació no generi cap inconvenient a cap club. El problema és que la Lliga Catalana aquest any ha finalitzat molt tard -encara s’arrossegaven els inconvenients de l’aturada del Covid- i la reunió es va fer molt sobre el temps. Això, unit al fet de que cap mesura comptava amb el recolzament clar de la majoria de clubs va fer que es prengués la decisió de fer les modificacions més endavant, probablement al novembre.

A nivell intern el fet més rellevant ha estat la marxa del nostre Director Tècnic, Jordi Magem, a qui vull agrair enormement la seva tasca, dedicació i professionalitat. Fins al darrer moment ha demostrat la seva implicació amb la FCE. Per tal de substituir-ho no s’ha buscat una figura que agafés tota la seva càrrega de treball sinó que hem procurat agafar diferents persones perquè assumissin tasques concretes. Així, s’han incorporat el José Sequera com a responsable d’escacs de base, el Carles Vilà per donar suport a les territorials i fer polítiques de creixement, i la Inés del Arco per coordinar la comunicació i potenciar la nostra participació en subvencions i patrocinadors.

En quant a la Junta Directiva, és moment de canvis. Aquesta Junta ha passat l’equador del seu mandat i s’ha de reactivar de cara als grans reptes que ens hem plantejat. Persones com en Pere Reginaldo, en Ferran Torta, la Blanca Torras, en Víctor Collell han manifestat, per diferents motius, la seva voluntat de donar un pas al costat. També en Carles Vilà i la Inés del Arco han deixat la seva vinculació amb la Junta per tal de començar a treballar a la Federació. Vull agrair enormement a tots ells la seva col·laboració a la Junta i la seva feina pels escacs catalans.

M’agrada molt comunicar la incorporació d’una persona molt jove i dinàmica, la Marina Ponsa, del Club d’Escacs Barberà, que assumirà la responsabilitat en l’àmbit dels escacs femenins. Em consta que arriba amb moltes ganes de fer coses i que serà una excel·lent incorporació per la nostra Junta. Durant l’assemblea tindrà la possibilitat d’explicar les seves línies d’actuació.

La Federació ha de trencar amb el seu sostre de vidre estructural. El desenvolupament de la Federació i el seu progrés dependrà sobretot de que l’estructura econòmica pugui variar substancialment. Hem d’assolir més recursos econòmics per tal d’endegar nous projectes. Les nostres gran fons de finançament són les llicències federatives i les subvencions públiques. Cal urgentment augmentar aquestes partides i mirar d’assolir noves fonts d’ingressos.

La Federació ha recuperat les xifres de llicències d’abans de la pandèmia. Ara cal fer un pas endavant per tal de créixer. És per això que estem engegant diferents línies per tal d’augmentar el número de federats, fonamentalment des de l’àmbit escolar i amb projectes que ens ajudin a tenir més impacte social. 

També cal millorar la política de comunicació i imatge de la FCE. Com heu vist, en els darrers temps això és un dels aspectes que més ha millorat. Cal continuar en aquesta línia.

També estem incrementant la nostra participació en concursos i subvencions públiques i privades. Em sembla un camí molt important per assolir els nostres objectius sense deixar de banda la possibilitat d’obtenir algun patrocinador privat.

Un dels aspectes centrals en la nostra estratègia és millorar i augmentar la nostra dotació en la tecnificació dels nostres jugadors. En els propers mesos tenim la voluntat de presentar un pla integral de desenvolupament de la formació a nivell de base i un programa de tecnificació d’alt rendiment per les nostres promeses, sobre tot en edats de menys de 12 anys.

Com veureu durant els transcurs de la Junta, a nivell econòmic hem aconseguir equilibrar la despesa extraordinària del 2021 -amb l’impacte de la disminució de llicències- i s’han aconseguir prop de 20.000 € de superàvit. Això ha estat, en bona part, gràcies al enorme esforç de la nostra responsable, la Montse Gracia.

Les proves i campionats s’han desenvolupat de forma normal. Afortunadament ja hem tornat a la normalitat pre-pandèmica. Particularment important ha estat el nou model de campionat d’edats, ubicant-nos en diferents hotels i amb la col·laboració de les administracions locals- que penso que ha tingut aspectes positius i altres no tant però que han demostrat que podem fer innovacions interessants.

Finalment comentar que farem un esforç important per tal de coordinar una comissió de cara al centenari que ja està a tocar.  

FORÇA I SALUT PELS ESCACS CATALANS!!!

En David Ayza agafa el relleu per tal de demanar dos interventors de l’Assemblea que es van proposar el Sr. Jaume Bosch i el Sr. Enric Garcia Garrido.

Després va cedir la paraula al Ramon Chalmeta per explicar la Memòria Esportiva de l’any 2022. Inicia la seva exposició felicitant al Barberà, com a campió de la Lliga Catalana 2022,  i al SCC Sabadell com a campió d’aquest any. A més, va felicitar als campions de l’Absolut i femení de Catalunya i als campions i campiones d’edats i veterans.

Se cedeix la paraula als assistents de l’Assembla on comença el Miquel Fernandez-Diaz comentant que els alumnes de les escoles no arriben a la FCE, problema de fa molts anys. Té constància que s’està tractant, però afegeix que els monitors que treballen per alguna empresa especialitzada no fan classes voluntàriament al seu club.

En Jordi Pellicer comenta que l’any 2022 va ser positiu per a la normalització de competicions, però ell votarà negativament a la memòria esportiva per un tema de la Lliga Catalana. L’any 2022 no es va fer play-off d’ascens i descens de 2a Divisió i al 2023 es va publicar una circular on s’indicava aquest play-off. En una entrevista al Pepo Viñas, el sr. Pellicer va entendre que no hi hauria d’haver play-off en el 2022 i això provoca un greuge a 2 equips del 2022.

En Pepo Viñas replica que és un tema complexa que no te clar si el problema ve del 2022 o del 2023. L’explicació ve perquè en el 2020, any de pandèmia, es pren la decisió en Assemblea que els equips pugen, però cap equip baixa. Així doncs es van definir pujades i baixades on la 2a Divisió era la categoria més afectada. En aquest cas no es va dir si hi havia d’haver play-off o no. L’any 2022 no va haver i en el 2023 es va seguir el reglament, per tant acceptem que hi va haver un error, però no sabem si en el 2022 o en el 2023. Al ser un tema que està en el comitè, entomarem la decisió que es prengui.

S’aprova la memòria esportiva per 16 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

 

Seguidament, es passa a la part econòmica, on la Sra. Montse Gracia explica la situació econòmica de l’any 2022, que és satisfactòria. S’ha fet un tancament positiu de l’any 2022 amb uns 20000 € que ja es va explicar que provenien de l’ingrés del  mundial femení enfront de les despeses del 2021 fent que el 2022 acabaria en benefici.

El ingressos també s’han complert i les competicions han estat molt equilibrades.

La Montse segueix explicant que els documents publicats al web estaven pendent de l’auditoria i que ja la tenim definitiva. Hi ha una diferència de l’inventari que no quadra, però per la resta està tot perfecte. Tanquem l’any amb 19466 € i això és el que s’aprovarà a l’Assemblea.

Pel que fa els canvis organitzatius de la FCE comença per reorganitzar les tasques de comptabilitat i administració. L’auditoria ha estat favorable i la subvenció al 100% i agraeix a l’equip administratiu la seva tasca. A nivells de tresoreria s’ha aconseguit estar per sobre dels 10000 € que era un llegat que teníem del mandat anterior. A més, s’ha d’intentar buscar recursos per poder fer més coses.

Es presenta uns documents amb el resum de l’evolució de les llicències i de les subvencions. Les llicències han pujat i ara estem a 7160 llicències, mentre que la subvenció de l’any 2021 va ser de 40000 € i en el 2022 de 93000 €.

Aquest any van comunicar que la subvenció seria bianual i que haurem de demanar aviat. El primer any ens donaran el 60 % i després la resta. No sabem si és bona notícia o no. Suposem que aquest és el motiu pel qual no ha sortit la convocatòria de la subvenció a Federacions.

Com a novetat volem demanar un torneig internacional i hem demanat altres subvencions.

Respecte el personal federatiu hi ha un estalvi que en el pressupost es veu per la sortida i entrades de persones.

A l’aparta d’escacs i escola no està inclosa la subvenció que està en un altre apartat, però està compensat.

En Jordi Pellicer pregunta per l’estructura a nivell de despesa personal de cara l’any 2023, si baixarà despeses o es mantindrà. La Montse Gracia contesta que a l’haver baixes que es substitueixen per d’altres persones especialitzades, creu que estarà compensat. Afegeix que es vol digitalitzar el web.

S’aprova la memòria econòmica per 19 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

 

L’Assemblea continua amb la presentació de la integració a la Unió d’Esports de Catalunya. La UFEC substitueix la UCEC i vol vertebrar totes les federacions i consells en una sola entitat. És per això que han constituït aquesta entitat i es demana que es voti a les federacions si volen o no integrar-s’hi.

Com a president demana que ens integrem a l’entitat per vertebrar les competicions esportives.

En Jordi Pellicer pregunta si aquesta integració ha de sortir en els reglaments o a l’estatut i el Pepo Viñas li respon que això no ha de ser una modificació d’estatuts.

S’aprova la integració a la Unió d’Esports de Catalunya per 18 vots a favor, 1 en contra i 0 abstencions.

 

Al no haver propostes de clubs ni de Junta per votar es passa al torn de paraules on es començarà a explicar les diferents activitats que s’han fet en els departaments de la Federació.

La Marta Amigó comença explicant les activitats que s’han dut a terme amb el Departament d’Educació que es treballa durant l’any escolar. En el 2022 hi havia 5 institucions en el programa, Departament d’Educació, 3 universitats i la FCE.

La formació dels cursos 2021-2022 ha estat de 37 a tota Catalunya. És una formació finançada pel Departament i com a FCE els assessorem. S’han certificat 542 mestres, Estem parlant del 2021-2022 i com encara era pandèmia va ser tot en línia.

Amb el suport de documentació digital, la Marta Amigó va explicar que va haver 4 modalitats de cursos amb molt d’èxit d’assistència entre elles, la que més la d’iniciació. La majoria d’assistents són del sexe femení perquè són més nombroses en el sector i, eren més de centres públics. Segons l’etapa evolutiva, la majoria eren de primària, tot i que infantil i secundària han augmentat. La valoració dels cursos és positiva.

En el curs 2022-2023 molta de la formació és obligatòria i fa que la inscripció als nostres cursos baixa front l’oferta d’altres cursos. Aquest any hi ha hagut 172 inscrits.

Paral·lelament, s’han fet moltes trobades amb els alumnes i, fins i tot, la FIDE va introduir el programa. Vàrem rebre la visita d’una escola estrangera.

En Raül Arza va comentar que era molt interessant i va preguntar si els clubs hi poden accedir. En Jordi Pellicer va demanar que arribi a la FCE.

La Marta replica explicant que són escoles amb horari lectiu. Alguns clubs noten un augment d’alumnes als clubs, però no tots els clubs tenen una estructura per donar el servei que cal per fiançar-los als escacs i als clubs. És per això que demana vigilar com els integrem, ja que no tot és la competició que a vegades tant espanta.

En Jordi Pellicer afirma que el pas d’escola a club ha de ser suau.

En Pepo Viñas i en Ramon Chalmeta ho reafirmen i expliquen que és el que costa. S’han de fer activitats petites i vertebrar projectes.

L’Alba Ventós comenta que des de Sant Coloma de Gramenet han fet el projecte des del club i els ha ajudat a pujar el nombre de llicències. 

La Marina Ponsa afegeix que no pots esperar que et vinguin els alumnes al club, sinó que t’has de moure com a club i fer activitats.

Posteriorment, es va passar a explicar els indicadors de mans del Jordi Mas. Aquests indicadors estan fins el maig del 2023. Durant l’any 2022 va haver un augment de les llicències de menors i una davallada de sènior, ja sigui perquè han passat a veterans o perquè ho han deixat. Actualment estem com l’any 2020.

En els indicadors també es pot observar diferents aspectes, com la distribució de federats segons el territori o el nombre de clubs federats. 

Respecte les dades del Circuit Català la participació ha baixat després de la reactivació, però per contra els premis han pujat.

La participació a diferents campionats ha tingut diferents respostes on cal remarcar el record de participació a totes les fases prèvies de la Copa Catalana. Remarcar també l’augment d’àrbitres després dels dos cursos d’àrbitres que hi ha hagut en l’any 2022.

Es passa la paraula a la Marina Ponsa per explicar el seu pla d’Igualtat. Primer comenta que s’ha modificat el nom de la Comissió que passa a anomenar-se Comissió feminista de la FCE. Després. amb la presentació de dades, explica que s’ha iniciat un pla integral on es vol tenir dos objectius: un que no hi hagi assetjament i el segon que augmenti el nombre de federades i es mantingui. Les categories sub-8 i sub-10 són les categories on hi ha més representativitat femenina i en la que menys en les veteranes. Hi ha 65 clubs on no hi ha cap dona afiliada i el club amb més llicències femenines és el Llinars. Hi ha 10 dones àrbitres en actiu.

Per poder fer més estudis s’enviarà a clubs qüestionaris per respondre.

En Raül obre el torn de paraules on comenta que a mida que s’avança amb l’edat es van perdent les jugadores. Pot ser perquè els jugadors són més competitius.

En Jordi Mas comenta que a Tarragona hi ha clubs que fan escoles i, quan els pares/mares van a portar els alumnes, organitzen torneigs per acompanyants. Així aconsegueixen que mares juguin.

Comença el torn obert de paraules amb el Jordi Pellicer explicant la seva disconformitat de la llengua utilitzada a la sala gran del Campionat de Catalunya d’edats, el castellà. S’hauria de fer quelcom per parlar el català. Afegeix que al seu club li ha sortit un esponsor gràcies a la Fórmula1. En Ramon Chalmeta comenta que des de la FCE s’han fet moltes activitats pre i postpandemia i el problema és que les empreses no volen esponsoritzar res.

El Pepo Viñas puntualitza que s’ha de pensar en el retorn de l’activitat i optimitzar els esforços. Per contestar a la primera intervenció, respon que es va nomenar a l’àrbitre no català a la sala gran i no es va caure en que no parlava castellà. Per a propers campionats es mirarà.

Intervé en Carles Costas per demanar una reunió amb el Sequera a inicis de la temporada escolar per saber com s’organitzarà l’escacs base i saber de la tecnificació. La reunió pot ser en línia. Afegeix que les prèvies d'Edats del Barcelonès, actualment organitzat per CEEB amb la col·laboració de la FCE, caldria plantejar la possibilitat de fer-ho entre clubs i FCE, de manera que no calgués fer dues llicències i el cost de les inscripcions no fos tant elevat, així com facilitar la tramitació d'inscripcions.

En Ramon Chalmeta argumenta que volen millorar la comunicació amb els clubs, però encara no ha començat la nova etapa. S’està tancant l’etapa del 2022-2023. En Sequera te una tasca que serà el contacte directament amb els clubs d’escacs base. Es vol que sigui comunicació bidireccional.

Pel tema del CEEB s’està estudiant trencar el tema, però no es pot avançar res. En properes setmanes s’intentarà fer una reunió i demanar col·laboració.

En Raül Arza afegeix que està pendent de parlar amb alguns clubs de Barcelona, però la idea és organitzar-ho directament.

En Jordi Capellades recorda que a la reunió en línia del Circuit Català es va concretar que es faria una reunió de les subvencions per als torneigs.

En Miquel Fernandez-Diaz reclama que es especifiquin millor els ascensos i descensos. En Pepo Viñas li comenta que s’han de modificar els reglaments i en Ramon Chalmeta afegeix que es volen simplificar.

En Toni Ayza vol deixar palès que si se simplifiquen ho veu bé, però han de ser esportivament justos i per una competició digna. Afegeix que està content per la consulta als equips de Divisió d’Honor però tots els clubs haurien de tenir veu en aquesta categoria.

En Jordi Mas, com a president de la Lira Vendrellenca, està dolgut perquè no el van convidar a la reunió tot i haver jugat aquest any i el President es reafirma en que ja es van disculpar.

S’aixeca l’assemblea a les 12:35 hores.

 

 

Jaume Bosch Romay                                                         Enric Garcia Garrido

 

 

David Ayza León                                                                                    Josep C. Viñas Racionero

Secretari General                                                                                       President 

 

Barcelona, 27 de maig de 2023.